Ægyptologi - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Ægyptologi

Vil du være den næste Indiana Jones? Vil du gennemsøge pyramider og finde svar opdage nye historiske facts i de koder de har hakket ind i pyramidevæggene for mere end 5000 år siden?


Det er nok ikke helt så helteagtigt at læse Ægyptologi, men du vil kunne være rejseleder for et hold af interesserede turister og kunne brillere med din kunnen på oldægyptisk når du kigger på et par hieroglyffer og siger hvad der står.


Har du allerede taget Ægyptologi på bachelorniveau, så er den naturlige fortsættelse at tage det på kandidatniveau.


Ægyptologi kan læses på kandidatniveau og den uddannelse tager 2 år. I løbet af de 2 år kommer du til at gå i dybden med det stof og de humanistiske discipliner som du fulgte på bachelordelen. Du forstætter med at læse kilder og tekster på det ægyptiske sprog og lærer samtidigt om den udvikling som Ægypten har gennemgået fra 3000 f.kr. til dags dato. Arkæologi, kunst, religion, samfundsvidenskab og kultur er stadigvæk den områder som undervisningen dedikerer mest tid til og du skal være forberedt på en del hjemmearbejde, samt at læse en større del af pensum op som selvstudie.


Først og fremmest er ægyptologi et sprogfag, med fokus på middelægyptisk, hvor du lærer at læse alle de hieroglyffer der er nedskrevet på papyrus. Du vil senere kunne udvide dit kendskab til de forskellige typer af hieroglyffer der findes, så du vil blive specialist inden for sprogforståelse af den slags og kunne lede den næste Indiana Jones ekspedition.


Jobmuligheder

Rejseleder, Underviser, forsker, arkæolog