Teknisk officer i Flyvevåbnet

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 4 år Gymnasiel Forsvarskommandoen
By København, Aarhus
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Teknisk officer i Flyvevåbnet

Vælger du at uddanne dig til teknisk officer i flyvervåbnet kan du se frem til at blive ansvarlig for drift, vedligeholdelse og reparation af flyvevåbnets højteknologiske udstyr. Du vil blive udstyret med en faglig teknisk ballast, der giver dig den tilstrækkelige tekniske forståelse, der skal til at lede et værksted og strukturere og planlægge arbejdet for en række specialister. Ud over uddannelse i teknik vil du som officer også skulle uddannes i ledelse generelt og millitærfagligt.


Uddannelsen På sergentuddannelsen får du den indledende pratiske instruktør- og ledelseserfaring samt pilot- og andre flytekniske fag. På funktionsuddannelsen intensiveres specialiseringen inden for det flytekniske område med fag som aerodynamik, materialelære, flyteknik og lignende.


Til slut vil du på Officerskolen skulle gennemgå primært ledelsesmæssige, men også samfundsfaglige og millitærtaktiske fag. Den tekniske diplomuddannelse består af fag som teknologiforståelse, innovation, logistik samt produktudvikling.


Udsendelse En officer vil som en naturlig del af arbejdet blive udsendt til internationale opgaver. Typisk vil det være hvert 3. år.


Jobmuligheder

Teknisk officer i Flyvevåbnet, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøve samt en optagelsesprøve på 4-5 dage - begge med fysiske tests, skriftlig test, tests i kortidshukommelse eller visualiseringsevne, personligt spørgeskema, selvbiografi, interview, helbredsundersøgelse samt en vurdering af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website