Tekniker i Søværnet

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 1 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By København
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Tekniker i Søværnet

Du skal som tekniker i Søværnet have et svendebrev med fra en af de nedenstående uddannelser. Herefter bliver du uddannet videre inden for dit fagområde, så det kan bruges ombord på Søværnets skibe.


Elektrotekniker


Som elektroniktekniker ved Forsvaret kommer du til at arbejde med at vedligeholde det elektroniske udstyr og materiel de forskellige værn benytter sig af. Du vil lære at kunne betjene, reparere, justere og modificere højteknologisk, elektronisk udstyr.


Uddannelsen lægger ud med en fire måneders fagligt basisskoleophold i Søværnet, der inkluderer fag som analog- og digital-teknik samt dansk, fysik, informatik, virksomhedslære o.l. Når skoleopholdet er afsluttet skal du have en militær funktionsuddannelse i de tekniske systemer, som er der, hvor du skal gøre tjeneste.


Skoleopholdet foregår på Holmen i København. Herefter afhænger geografien af dit valg af værn.
Du kan forvente at blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse.


Automatiktekniker
Det er automatikteknikeren der holder alt det elektroniske udstyr på skibet vedlige. Det gælder både overvågningssystemer, våben, stærkstrømstekniske udstyr samt fremdrivningsanlægget. Det er et forløb hvor du er skiftevis på skolen og i praktik til søs. Det er en uddannelse der giver dig mange muligheder efterfølgende i det private.


Som Automatiktekniker i Søværnet skal du vedligeholde, betjene og reparere stærkstrømsteknisk udstyr, våbenildledelsessystemer og overvågnings- og fremdrivningsanlæg på Søværnets skibe.


Selve uddannelsen starter med et 12 måneders fagligt skoleophold på Holmen. Her uddannes du i elektroteknik, styringsteknik, analog- og digitalteknik samt overvågningsanlæg. Men du vil også skulle igennem fag som dansk, fysik, samfundsfag, produktion og idræt m.f.


Når den teoretiske uddannelse er færdiggjort skal du på et mere praktisk ophold, hvor du gennemgår en millitær funktionsuddannelse rettet mod de tekniske systemer, der findes på det tjenestested, hvor du skal gøre tjeneste.


De tre måneder speciale foregår på hhv. teknisk skole og Sjællands Odde. De 2½ års praktik er både på land og i sejlende tjeneste.


Du kan forvente at blive udsendt til internationale missioner og må forvente at være hjemmefra i længere perioder i forbindelse med sejlads ved f.eks. Grønland og Færøerne.


Selve uddannelsen tager 5 år med bindingsperioden inkluderet.


 


Maskinteknik
Som maskinskonstabel vedligeholder og reparerer du maskinsystemerne på skibets, mens det ligger i havn. Du vil få en omfattende uddannelse og oplæring i skibets opbygning og maskinsystemer og vil også komme til at arbejde med brændstof, reservedele og eftersyn på teknisk udstyr. Desuden vil du indgå i skibets brandberedskab enten som røgdykker, eller ved skadebekæmpelser.

Missilteknik
Missilkonstabler i Søværnet betjener, vedligeholder og reparerer missilsystemer og arbejder med hydrauliske systemer, stærkstrøm og datateknik. Samtidig skal Missilkonstabler deltage i vagttjeneste m.v.

Pjeceteknik
Pjecekonstabler står for at skulle betjene, affyre, vedligeholder og reparere artillerisystemerne om bord. Oveni det deltager de i vagttjeneste samt andre af skibets opgaver på lige fod med de andre konstabler.

Selve uddannelsesforløbet starter med Søværnets basisuddannelse. Herefter uddannes du i det valgte speciale.

Der er en chance for at blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse, men typisk vil du være hjemme fra i længere perioder pga. sejlads ved Grønland og Færøerne.


 Jobmuligheder

Tekniker i SøværnetSpecielle adgangskrav

Svendebrev som enten maskinarbejder, skibsmontør, fin- eller automatiktekniker, værktøjsmager, elektriker, elektronikmekaniker, elektroniktekniker, datamekaniker, datafagtekniker, eller automekaniker.


Du skal være minimum 18 år når du starter på uddannelsen som automatiktekniker. Derudover skal du have taget et grundforløb på teknisk skole på 20 uger og have gode karakterer i alle fag på Automatik- og proceslinjen: Strøm, Styring og IT.


Derudover skal du være mindst 155 cm og have et godt syn, samt normal farvesans og mørkesyn.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website