Samsø Højskole lukker

Samsø Højskole lukker

Efter svære økonomiske og trængte år og flere forsøg på at genoprette højskolens situation, er det desværre en kendsgerning, at skolen må indstille højskolevirksomheden. Samsø Højskole har siden 2002 været en højskole med fokus på livsstil.

Højskolen har de seneste år oplevet manglende tilslutning til livsstilskonceptet, og valgte derfor i efteråret 2011 at skifte fokus til at blive en mere almen højskole med fokus på samfundsmæssigt engagement, projektmageri, sundhed og ernæring og Samsøs natur som træningsbane.

Desværre oplever Samsø Højskole ikke tilstrækkeligt med tilmelding til skolens nye lange kurser. Korte kurser har i mange år været en væsentlig del af højskolens drift og indtjeningsgrundlag. Den forrige regerings ”Genopretningspakke” betød en markant forringelse af vilkårene for korte kurser, hvilket betyder, at færre kursister melder sig til korte kurser.

I indeværende år har Samsø Højskole udbudt 65 korte kurser, og har måttet konstatere at det har skortet på tilmeldinger, hvorfor flere kurser har måttet aflyses, ligesom en del kurser har været afholdt med for få deltagere i forhold til statens tilskudsregler. I de seneste år har Samsø Højskole oplevet trange økonomiske tider, hvilket har medført gældsforpligtelse og stram økonomisk styring. I december 2011 iværksatte højskolen i samarbejde med Samsø Kommune, Jyske Bank og Realkredit Danmark en redningsplan, der på sigt skulle sikre højskolens overlevelse.

Skolens omkostningsniveau blev sat til et absolut minimum og en del medarbejdere blev opsagt. Denne redningsplan var baseret på et forventeligt kursistgrundlag, der nu viser sig ikke realiserbart. Samsø Højskole lukker for højskolevirksomheden med udgangen af juni 2012. ”Vi er kede af at må skuffe så mange kursister, der er på vej på sommerhøjskole, men vi har desværre ikke andre muligheder end at indstille driften nu”, udtaler skolens forstander Claus Kjær Brandstrup.

Forstanderen tiltrådte 1. august 2011. ”Jeg er ikke i tvivl om, at skolens nye forstander har gjort, hvad der var muligt – men vilkårene har været for svære. Højskolen har i mange år befundet sig i en trængt økonomisk situation. Der er blevet skruet på alle knapper, og den eneste knap, det har været muligt at skrue på, har været skolens indtægter. Denne knap har vi ikke selv haft fuld indflydelse på, og set i lyset af den manglende kursisttilslutning er fortsat drift af Samsø Højskole ikke mulig”, siger Gitte Strandridder, formand for Samsø Højskoles bestyrelse. ”Samsø Højskoles bestyrelse er enige om, at vi desværre er kommet hertil, og ønsker ved denne lejlighed at takke især Samsø Kommune og Jyske Bank for et godt samarbejde i forhold til skolens økonomiske udfordringer.

Bestyrelsen er ligeledes taknemmelig for den store velvilje skolen møder lokalt, og en særlig tak skal lyde til skolens medarbejdere, der har ydet en ekstraordinær indsats de seneste år”, fortsætter Gitte Strandridder. ”Samsø kommer til at mangle en højskole – og en stor arbejdsplads i et lille samfund”, udtaler forstanderen. ”Der er ingen tvivl om, at en højskole er en vigtig del af et ø-­‐samfund som Samsø, og jeg håber, at lokale løfter netop denne rolle, højskolen har spillet.” Skolen arbejder i de sidste dage på at informere alle kommende kursister og andre med tilknytning til skolen.

De sidste kursister på højskolen afslutter deres sommerkursus på lørdag, og både forstander, medarbejdere og bestyrelse gør alt hvad der er muligt for at afslutte skolens historie så godt som overhovedet muligt i denne situation. Samsø Højskoles bestyrelse Forstander Gitte Strandridder, formand Claus Kjær Brandstrup

Læs mere om Samsø Højskole højskole her