S. C. Van Fonden


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

S. C. Van Fonden yder støtte til personer med kinesisk statsborgerskab, som er hjemmehørende eller midlertidigt opholder sig I Danmark for at gennemføre en videregående uddannelse (dokumenteret Ph.D. eller lignende grad).


Krav

Du skal have et kinesisk statsborgerskab.

Ansøgeren skal udfylde et Personal Information Table fra S. C. Van Fonden og herefter fremsende det sammen med følgende:

1. Skriftlig ansøgning (standardskema forefindes ikke) på dansk eller engelsk, der angiver det ansøgte instituts navn, en projektbeskrivelse samt angivelse af projektets varighed,
2. eksamensbeviser og anbefaling fra dansk eller kinesisk højere læreanstalt,
3. dokumentation for det danske eller kinesiske instituts accept af ansøgeren som studerende/forsker,
4. information, hvorvidt andre fonde er søgt samt ydelser herfra og oplysninger om enhver form for økonomisk støtte (offentlig eller privat støtte) fra såvel Danmark som Kina,
5. bekræftelse jævnfør punkt A4 på økonomisk støtte til den resterende del af studiet, såfremt støtte ansøges til andet end 3. års Ph.D. studium,
6. evt. eksamensbeviser fra dansk læreanstalt,
7. evt. anbefaling fra lærerne ved dansk eller kinesisk læreanstalt,
8. orientering om kundskaber i dansk, kinesisk og andre sprog.
9. Ansøgeren forpligter sig til at redegøre for projektets gennemførelse.
10. Ansøgningen SKAL affattes på dansk eller engelsk.

Download Personal Information Table


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger (e-mails accepteres ikke) indgives inden den 15. i måneden før mødet til:

S. C. Van Fonden
Delfinvej 3
DK-5800 NyborgAnsøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist i månederne marts, juni, september og december.


Kontakt

Tel. +45 63316334
Fax +45 63316363
e-mail: sc@van-fonden.dk