Nordea-fonden


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Nordea-fonden uddeler årligt op til 10 mio. kr. i legater til kandidat-og professionsbachelorstuderende, der vil på studieophold i udlandet. Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse dér med henblik på at:

• Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark

• Lære at begå sig i en global verden og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund end ens egen

•  Få et globalt udsyn og interkulturelle kompetencer

•  Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet


Krav

For at komme i betragtning til et legat skal du bl.a. opfylde følgende krav:

•    Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted

•    Undervisningen/praktikken skal være meritgivende i form af ECTS-point

•    Opholdet skal have en varighed af mindst 12 uger.  

•    I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der ved ansøgningsfristen har minimum tre måneder tilbage af deres ophold

•    Studerende, hvis ophold er afsluttet inden ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning til et legat

 

 

 


Hvordan søges legatet?

Vær opmærksom på, at kriterierne varierer for kandidat- og professionsbachelorstuderende. Læs mere om legatet og kriterier på http://nordeafonden.dk/legater

 Ansøgningsfrist

Frist 1. maj og 1. nov

Ansøgningen skal indsendes digitalt via det elektroniske ansøgningsskema på Nordea-fondens hjemmeside. Ansøgningsskemaet åbner to måneder inden ansøgningsfristen.