Niels Bohr Fondet


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Naturvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

3. kvartal


Beskrivelse

Fondet administreres af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab


Niels Bohr Fondet er en sammenlægning af de fire legater:  • Niels Bohr Legatet,

  • Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd,

  • Mag.art. Marcus Lorenzens Legat og

  • Ole Rømer Fondet 

  • Julie Marie Vinter Hansens Rejselegat 


Fondet viderefører i sit formål, formålene fra de fem sammenlagte legater. Niels Bohr Legatet – at støtte sådanne formål, der falder ind under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virkeområde.


Emil Herborgs Legat til unge, danske, ubemidlede Naturvidenskabsmænd – at yde støtte til unge, danske, ubemidlede videnskabsmænd. Ingen legatmodtager må ved første tildeling være fyldt 30 år.


Mag.art. Marcus Lorenzens Legat – at yde støtte til fremme af studiet af dansk sprog og studiet af den danske flora, derunder understøttelse til udgivelse af betydeligere videnskabelige arbejder på disse områder.


De fem legater søges i en samlet ansøgning, idet man ved at søge Niels Bohr Fondet automatisk kommer i betragtning til alle fem legater. Bemærk venligst, at ansøgning forudsætter en bestået kandidatgrad.


Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober hvert år


Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 12. Det anbefales at man orienterer sig i fondets fundats inden man søger. Fundatsen findes på www.royalacademy.dk


Fondet søges ved at benytte ansøgningsskemaet