Knud Højgaards Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Håndværksfag
Ikke specificeret


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Knud Højgaards Fond er stiftet af civilingeniør Knud Højgaard i 1944 med det formål at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.


Krav

* Ansøgningen skal være fonden i hænde 1 måned før studierejse begyndes. * Ophold i udlandet skal vare min. 3 mdr. (Grønland dog undtaget). * Bachelor eller anden videregående uddannelse skal være dokumenteret bestået med eksamensbevis. * For MBA-studerende kræves 3 års erhvervserfaring. * Kun én ansøger pr. skema.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Knud Højgaards Fond Ansøgningen sendes til: Knud Højgaards Fond Klampenborgvej 221, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Ansøgninger fremsendt pr. e-mail eller fax behandles ikke.Rådgivning i legatsøgning for studerende
Er du i tvivl om hvilke legater du som studerende er kvalificeret til? Så anbefaler vi at kontakte virksomheden Fundraising.how, som er specialister inden for legater til studerende. Deres online rådgivning omfatter udvikling af målrettede legatlister, opsætning af fondsansøgninger herunder udarbejdelse af en velformuleret og velstruktureret legatansøgning samt rådgivning i alle væsentlige forhold omkring legatsøgning for studerende. Besøg også deres omfattende artikeldatabase om fonde og legater for studerende, hvor du kan finde gyldne råd omkring finansiering af netop din uddannelse.