Knud Højgaards Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Håndværksfag
Ikke specificeret


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Knud Højgaards Fond er stiftet af civilingeniør Knud Højgaard i 1944 med det formål at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.


Krav

* Ansøgningen skal være fonden i hænde 1 måned før studierejse begyndes. * Ophold i udlandet skal vare min. 3 mdr. (Grønland dog undtaget). * Bachelor eller anden videregående uddannelse skal være dokumenteret bestået med eksamensbevis. * For MBA-studerende kræves 3 års erhvervserfaring. * Kun én ansøger pr. skema.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Knud Højgaards Fond Ansøgningen sendes til: Knud Højgaards Fond Klampenborgvej 221, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Ansøgninger fremsendt pr. e-mail eller fax behandles ikke.