Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende


Tilhører uddannelsesgruppen

Naturvidenskab


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan gives til studerende, der er indskrevet som bachelor- eller specialestuderende ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med bachelor eller speciale i botanik. Botanik forstås i bred forstand som omhandlende planters, algers eller svampes systematik, biogeografi, økologi og conservation.


Legatet er til bogindkøb, der direkte er nødvendigt for bachelor- eller specialeprojektet. Der gives fortrinsvis til videnskabelig litteratur og specialhåndbøger, samt til digitale bøger der kan være relevante for projektet. Der kan bevilges op til 1.500 kr. til bachelorstuderende og op til 6.000 kr. til specialestuderende.


Bachelorstuderende kan kun søge en gang. Specialestuderende kan søge to gange, men maksimalt modtage 6.000 kr.


Hvordan søges legatet?

Download ansøgningsskema via http://www2.bio.ku.dk/docs/herbom.doc


Send skemaet samt eventuelle bilag i en samlet pdf-fil til følgende e-mailadresse: herbom@bio.ku.dk. 


Bemærk at ansøgningsskema skal underskrives af bachelor- eller specialevejlederenKontakt

Københavns Universitet, Biologisk Institut, Jannike Dyrskjøt, Øster Farimagsgade 2 D, 1353 København K, tlf.: 35 32 22 59, fax: 35 32 23 21, e-mail: janniked@bio.ku.dk.