Oehlenschläger-Tegnérske Stipendiefond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal
4. kvartal


Beskrivelse

Fondets formål er at give studerende fra København og Lund mulighed for at studere i Norden.


Krav

Stipendiet kan søges af studerende ved følgende højere læreanstalter i København: Københavns Universitet Handelshøjskolen i København Danmarks Tekniske Universitet Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole Danmarks Farmaceutiske Højskole Stipendiet skal benyttes til studierejse til et nordisk universitet eller en højere læreanstalt (IKKE højskoleophold). Der lægges vægt på, at ansøgeren under studieopholdet bor i et andet nordisk land, samt på ansøgerens tilknytning til akademisk foreningsliv.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningstidspunktet er hele året. Ansøgningerne behandles 2 gange om året, omkring november og maj(2. november. Der anvendes intet ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde: Navn og adresse Studieretning Studiestedet, hvor ansøgeren vil studere Målet med studierne Afrejsetidspunkt, og den forventede studietid Budget for studieperioden Oplysninger om deltagelse i akademisk foreningsliv Oplysninger om evt. andre søgte legater Studierelevante resultater (fx karakterer) og/eller anbefalinger Øvrige oplysningerAnsøgningen stiles pr. brev (ikke email, fax, ...) via: 


https://www.studenterforeningen.dk/oet-legat/


OBS: Kun de, der modtager støtte, vil modtage brev derom.