Psykomotorikuddannelsen

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Hele Danmark SU berettiget Professionsbachelorer 4 år Gymnasiel
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Professionsbachelorer
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Psykomotorikuddannelsen

Stress er en af de mest almindlige folkesygdomme i Danmark. Det er en folkesygdom vi har bygget op over tid efter at kvinderne er kommet på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at bruge mere af vores tid end vi har og derfor får vi stress.


Det går ud over vores psyke og kan påvirke os i så negativ grad at vi bliver handlingslammede eller går ned og bliver rigtigt syge.


En af mulighederne for at arbejde med stress og afspænding er psykomotorikuddannelsen.


Psykomotorikuddannelsen handler om menneskets krop og psyke, men som en helhed. Du bliver uddannet til psykomotorisk terapeut, det der tidligere hed afspændingspædagog.


Uddannelsen til Psykomotorisk terapeut skifter mellem praksis og teori, og din egen krop inddrages aktivt i øvelser. Der er undervisning i samfunds-, humanistiske-, naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige fag, og selvfølgelig i det psykomotoriske også.


I løbet af de tre et halvt år uddannelsen tager, skal du i praktik, som både kan være på store virksomheder, men det kan også være på et sundhedscenter eller et sygehus.


En af de måder man stresser af på er lidt ligesom i yoga, hvor du bruger din krop til at slappe af. Men anatomi og fysiologi, giver dig mulighed for at lære alle de samme elementer som en fysioterapeut også lærer.


Når du er færdig med uddannelsen kan du arbejde indenfor forebyggelse, eller med at behandle eller undervise både børn og voksne. Ansættelse er typisk i sundhedssektoren, have selvstændig praksis, eller behandle i private virksomheder.Jobmuligheder

Psykomotorisk terapeutSpecielle adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse: Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx) eller eux. Særligt hf- forløb for fremmedsprogede (GIF) Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2). Den pædagogiske assistentuddannelse. En relevant erhvervsakademiuddannelse . 9 måneders erhvervserfaring samt 4 gymnasiale enkeltfag. Optagelsen sker i alle tilfælde på grundlag af en adgangsgivende samtale.Ansøgningsfrister

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Da du bliver optaget på baggrund af en adgangsgivende samtale, skal du søge inden den 15. marts kl. 12.00. Uddannelsen begynder i august/september og i februar.