Operativ officer i Søværnet

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 5 år Gymnasiel Forsvarskommandoen
By Aalborg
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 5 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Operativ officer i Søværnet

Operative officerer i søværnet er en del af skibets ledelse, der har ansvar for navigation samt fordelingen af arbejdet ombord. Du vil som operativ office i søværnet blive uddannet til skibsfører da du skal stå for navigationen. Herved har du den teoretiske balast til at træffe de rette beslutningen i forhold til navigationen af skibet. Skibet skal også læsses og losses og det vil du også komme til at stå for. Samtidig kan du lære at sejle skibet "blindt" - dvs. ud fra radar alene. Uddannelsen suppleres med ledelses- og undervisningsfag, som er nødvændig lære for officerer, samt matematik og fysik.


Uddannelse Du vil modtage den indledende uddannelse i navigatoriske og sømandsmæssige fag samt få praktisk instruktør- og ledelseserfaring på sergentuddannelsen og ombord på søværnets skibe. Skibsføreruddannelsen giver dig den teoretiske indsigt i kernefag som navigation, skibsteknik, administration og ledelse. Herefter kan officersgrunduddannelsen i København påbegyndes. Her får du de sømillitære, samfundsfaglige og ledelsesmæssige fag samt navigation og søtræning.


Udsendelse En officer vil som en naturlig del af arbejdet blive udsendt til internationale opgaver. Typisk vil det være hvert 3. år.Jobmuligheder

Operativ officer i Søværnet, skibsfører, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøve med fysiske tests, skriftlig test, personligt spørgeskema, selvbiografi, interview, helbredsundersøgelse samt en vurdering foretaget af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website