Officer i Hæren

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 5 år Gymnasiel Forsvarskommandoen
By København
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 5 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Officer i Hæren

Som officer i hæren vil du i begyndelsen af din karriere være ansvarlig for at planlægge og gennemføre uddannelser. Samtidig vil du være leder for et stort antal soldater og for den taktiske indsættelse i internationale missioner. Du skal specialisere dig til de job, som du skal bestride de første 2 år og vælger på overbygningen retning inden for et speciale ved hæren. Hærens opgavesæt er meget komplekst, hvilket betyder, at du kompetanceudvikles gennem hele din karriere. Du vil komme til at arbejde en del udenfor, men også som en del af større stabe, der f.eks. planlægger og tilrettelægger øvelser, indkøber nyt materiel, rekrutterer m.v.


Uddannelsen Du starter med at uddanne dig i det grundlæggende millitære. Dette gøres igennem basis- og sergentuddannelserne. Disse bliver suppleret med ledelsesfag, uddannelseslære og idræt. Herefter kan officersgrunduddannelsen påbegyndes, hvor du får teoretisk indsigt i fag som taktik, idræt, engelsk, ledelse (psykologi og uddannelse), krigshistorie og statskundskab. Uddannelsen er elitær, fysisk og mentalt krævende og der indgår løbende kompetancekurser, der udvikler dine lederegenskaber under pres. Selve uddannelsen foregår under smukke omgivelser på Frederiksberg Slot i København.


Udsendelse En officer vil som en naturlig del af arbejdet blive udsendt til internationale opgaver. Typisk vil det være hvert 3. år.


Jobmuligheder

Officer, leder.Specielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøver med fysiske tests, skriftlig test, personligt spørgeskema, interview, helbredsundersøgelse samt en vurdering af en kommission.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website