Minerydder i Søværnet (Frederikshavn)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 1 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By Aalborg
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Minerydder i Søværnet (Frederikshavn)

Der har været omkring 15.000 miner i de danske farvande. Der ligger stadig nogle stykker hist og pist, men de er ikke aktive. Så det er ikke så aktuelt med minerydderi i Danmark på nuværende tidspunkt. Men da vi ofte sender skibe ud til missioner i andre lande, hvor vi blandt andet hjælper med at fjerne miner, så har vi stadig brug for uddannede folk til disse missioner.


En minerydder indgår i besætningen på en minerydningsfartøj. Her er man som minerydder specialiseret i at lokalisere, uskadeliggøre og bortsprænge miner, ammunition og andre våben i havet. 


Der er på minerydningsfartøjerne højt avanceret udstyr som f.eks. sonarer, fjernstyrede droner og undervandsrobotter der kan lokalisere og uskadeliggøre genstande på havbunden.


Som minerydder vil du betjene udstyret, sejle med droner og i dit daglige arbejde få ansvar for udstyr og for vedligeholdelse af dette. Desuden indgår du i skibets andre rutiner og opgaver.


Du vil som færdiguddannet minerydder kunne blive udsendt til internationale missioner, men ofte vil du blot skulle afsted på længerevarende ture til Grønland og Færøerne. Jobmuligheder

MinerydderSpecielle adgangskrav

Fysisk test, skriftlig test samt en personlig vurdering.Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers website