Mindfulness Instruktør

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser 8 uger Ingen At Work Skolen
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 8 uger
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution At Work Skolen
Mindfulness Instruktør

Bliv Mindfulness Instruktør og lær hvordan du bruger mindfulness til at opnå en højere livskvalitet i din hverdag, herunder hvordan du kan mindske det stress, der kan hobe sig op i løbet af en uge. Mindfulness bruges meget i erhvervslivet og i sundhedssektoren, men kan i lige så høj grad bruges i din dagligdag. Du får nogle brugbare værktøjer, som kan bruges til at opnå øget indre ro, bedre koncentration og effektivtet. Mindfulness kan eksempelvis være en godt værktøj i eksamenssituationer.

Med mindfulness bliver du bevidst om hvornår det er tiden at skrue ned for nye tiltag, så du kan processere alle de indtryk du har fået i løbet af dagen eller ugen. Det er desuden en god måde at lære sig selv at sætte ting i systemer og forberede sig til eksamener. Det kræver dog daglig træning at vedligeholde det. Især hvis du også skal lære det fra dig igen som er hele pointen med kurset.
Et væsentlige element i kurset er, at du skal øve og træne Mindfulness, samt kunne lære fra dig i din rolle som instruktør.

På kurset gennemgås:
•    Videnskabelig baggrund
•    Forskningsbaseret metode
•    Bevidst nærvær
•    Observation af krop og sind
•    Ydre og indre opmærksomhed
•    Accept
•    Grundlæggende meditation
•    Bevægelsesmeditation
•    Grounding og skærpet sanselighed
•    Selvindsigt og mentalt overskud
•    Forebyggelse af stress
•    Håndtering af negative følelser
•    Mindfulness i dagligdagen
•    Formidling af Mindfulness
•    Videregivelse af øvelser til andre

Prisen for kurset er 9.500 kroner og du kan læse i hele landet

 


Jobmuligheder

Mindfulness instruktør, selvstændig