Lillian og Dan Finks Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser


Grundlaget

Forskning


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Fondens formål - er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningen bør være kort (maks. 1 A4-side + evt. bilag); budget og evt. trykketilbud vedlægges.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilke andre fonde/legater der er søgt til samme formål, ligesom det skal oplyses, om der søges tilskud til udgivelse af en akademisk afhandling; er dette tilfældet, vedlægges kopi af udtalelse el.lign., og der redegøres for, hvordan afhandlingen er omarbejdet med henblik på udgivelse.

Der anvendes ikke ansøgningsskema.Ansøgningsfrist

1. april og 1. oktober


Kontakt

Ansøgningen sendes til:

Lillian og Dan Finks Fond
Videnskabernes Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V