Kunsthistorie - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Kunsthistorie

Kunsthistorie er først og fremmest et studie med en teoretisk indgangsvinkel. Det betyder, at du ikke bliver oplært som udøvende kunstner, men som iagttager, beskuer og fortolker af alle arter af kunstværker fra malerier, skulpturer over fotografier og film til højaktuelle og stærkt-visuelle medier som f.eks. grafiske 3D præsentationer. Fælles for alle kunstarterne er, at designet, udtryksformen, farverne, formen og alle karakteristikaene er med til at formidle et budskab, der er genstand for din fortolkning. Det er denne videnskabelige fortolkningsnøgle, du lærer på Kunsthistorie. Du læser intensivt på kunstens historie, æstetik og selve videnskaben helt fra antikken og til vores tid.

Du får et bredt kendskab til den vestlige kulturs historie og bliver i stand til at placere kunstværker i samfundsmæssige sammenhæng. De 3 vigtigste kompetencer du udvikler i løbet af uddannelsen er analytisk stillingtagen, kritisk fortolkning og en historisk viden om kunsten i vores verden. Et spændende studium med mange facetter og spændevidde.


Kunsthistories omdrejningspunkt
Hovedkategorierne i fagets tradition omhandler arkitektur, maleri og skulptur. Men det kunsthistoriske studie fokuserer ligeledes på felter som design, museologi, fotografi og video, samt massekulturelle visuelle medier.

Faget omhandler primært den vestlige kulturhistorie men har samtidig fokus på ikke-vestlige kunst- og kulturstudier samt den kunstneriske og kulturelle udveksling mellem Øst og Vest/Nord og Syd. Både den nutidige og historiske.


Teoretisk indgangsvinkel
Det kunsthistoriske studium er grundlæggende en teoretisk disciplin, idet den praktiske indsigt i forskellige kunstneriske medier er forbeholdt gymnasiesidefaget. Historisk viden og analytiske evner samt evnen til teoretisk refleksion er grundstenene i kunsthistoriestudiet. Formidlingsdimensionen vægtes også tungt og den studerende indføres bl.a. i webformidling og –kommunikation.


Uddannelsen i Kunsthistorie er opbygget af:

* 2 ¼ års grundfagsstudier
* ¾ års tilvalgsstudier uden for grundfaget.
* 2 årig kandidatuddannelse


Jobmuligheder

Uddannelsen i Kunsthistorie kvalificerer dig til at arbejde både i kulturelle institutioner og i erhvervsorganisationer, hvor IT og visuelle opgaver sammentænkes. Du kan også blive ansat i museums- og undervisningssektoren, ligesom du kan give kunsthistorisk rådgivning til firmaer, private kunstforeninger eller gallerier. Der er også mulighed for at finde beskæftigelse på auktionshuse, på forlag og i forbindelse med kulturel forvaltning offentligt og privat.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B.Relaterede studenterjobs

Arbejde som kustode på et museum.