Korrekturlæsning for et optimalt bachelorprojekt og speciale

Korrekturlæsning for et optimalt bachelorprojekt og speciale

Når du skriver bachelor, speciale, eller anden akademisk opgave er det vigtigt at sproget i opgaven er optimalt. Enhver ved at sproglig fremstilling er essentielt når du forsøger at overbringe et budskab, og I et bachelorprojekt, speciale eller anden akademisk opgave, er den skriftlige fremstilling særligt vigtig for at læseren fastholder interessen. Desuden lader en god sproglig fremstilling de akademiske pointer stå meget stærkere frem i teksten.

Problemet er at man sjældent selv er klar over de sprogfejl man laver når man udarbejder en tekst. Selv om man giver sig god tid til at korrekturlæse vil der ganske enkelt være bestemte fejl eller fejltyper, som man bare ikke er følsom over for. Det er i særdeleshed ærgerligt, da for mange sprogfejl kan trække en hel karakter ned.

Men bare rolig - der er masser af hjælp at hente! Nedenstående guide vil give dig de bedste tips, tricks og tjenester til korrekturlæsning - med dem kan du sikre at den skriftlige fremstilling i bacheloren, specialet eller anden opgave er fuldkommen perfekt.

Teknikker til korrekturlæsning

Først og fremmest er det vigtigt at planlægge tid og energi til at korrekturlæse din bachelor, dit speciale eller anden opgave. Sæt gerne en hel dag af - to er endnu bedre - og derved kan du også anvende forskellige teknikker til korrekturlæsning.

Du vil blive overrasket over hvor mange fejl du finder og hvor meget du kan forbedre indholdet efterfølgende. Der findes mange gode tips, men nedenfor vil vi gå igennem de to suverænt bedste teknikker.

Disse teknikker er værd at anvende af flere årsager. Når du har læst dit bachelorprojekt eller speciale igennem flere gange i løbet af udarbejdelsen foregår det med stigende automatik.

Sagt med andre ord får man simpelthen stirret sig blind på det akademiske indhold, mens man bliver ufølsom over for den skriftlige fremstilling. Det er der heldigvis råd for!

Læs korrektur – bagfra!

Den første teknik består i at korrekturlæse teksten bagfra: fra sidste afsnit til første!

Start eksempelvis med dit diskussionsafsnit eller konklusionen og bevæg dig “frem” mod introduktionen. Ved at læse din bachelor, dit speciale eller anden opgave bagfra bliver din gennemlæsning ikke påvirket af indholdets røde tråd.

Derfor vil du være mindre opmærksom på det akademiske indhold og mere opmærksom på den skriftlige fremstilling.

Når du så støder på kringlede sætninger vil disse stå langt mere tydeligt frem, og de vil være lettere at rette fordi de ikke på samme måde virker nødvendige som når du korrekturlæser efter opgavens røde tråd.

Læs korrektur – på hovedet!

Den anden teknik består i at korrekturlæse teksten på hovedet: fra sidste sætning til første!

Her er idéen fuldkommen som ovenfor - blot mere udpræget. Hvis du læser på hovedet sætning for sætning får du virkelig toptrimmet hver eneste af dem.

At læse en tekst på denne måde føles både enormt forstyrrende for læsningen og for den del af din koncentration som insisterer på at være opmærksom på det akademiske indhold. Men som din læsning skrider frem vil du fornemme hvordan du helt glemmer din opgaves faglige indhold og for alvor får de grammatiske briller på.

Derfor er denne teknik suveræn hvis du vil have sætninger i din opgave som alle står knivskarpt frem. Nogle vil dog muligvis finde det lidt for ekstensivt. Derfor kan der også være stor hjælp i at lade familie eller venner (fortrinsvis med samme studiebaggrund) korrekturlæse din tekst.

Din familie eller venner vil kunne se på teksten med et par friske øjne som muligvis fanger de fejl du ikke selv gør.

Få en professionel til at korrekturlæse

Der er stort udbytte i at anvende ovenstående teknikker. Dog er der flere fejlkilder du bør være opmærksom på. Som nævnt kan det være svært at løsrive sig fra det faglige indhold, og desuden er det problematisk at man ikke kan se sine egne fejl fordi man ganske enkelt ikke kender til deres årsager.

Desuden er dine venner og familie sjældent fuldkommen ajour med grammatiske regler, hvorfor der er risiko for at de kan begå nye fejl, som ikke var i dokumentet til at begynde med.

For at sikre at den skriftlige fremstilling i din bachelor, dit speciale eller anden opgave er perfekt, bør du derfor få hjælp af en professionel korrekturlæser. En professionel vil ligesom familie og venner læse din tekst med friske øjne - i dette tilfælde dog med professionelle øjne.

Desuden vil en professionel hverken have kendskab til din tekst eller personlig tilknytning til dig, og vil derfor være (hudløst) ærlig.

Korrekturlæsning hos SCRiBBR

Hos Scribbr tilbydes korrekturlæsning af speciale, bachelorprojekt og andre studieopgaver på dansk, engelsk, tysk, spansk, fransk m.m. Med et ekstensivt netværk af professionelle korrekturlæsere fordelt over hele verden kan du altid få læst korrektur på modersmål.

Derudover får du adgang til SCRiBBRs support som kan nås 24/7 via e-mail og live chat. Derfor har du altid adgang til feedback og mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål.

For at hjælpe dig med at få den bedst mulige opgave har SCRiBBR også en ekstensiv vidensdatabase med artikler om akademisk arbejde. Der kan du eksempelvis finde artikler om referencestandarder, akademisk arbejde på engelsk, struktur i dit bachelorprojekt og speciale, forskelle på dansk og engelsk i APA stilen o.l.

Vidensdatabasen er super behjælpelig og opdateres hele tiden med nye artikler. Derudover kan du sikre dit dokument mod plagiat ved at bruge SCRiBBR plagiatkontrollen, som sammenligner din tekst med milliarder af dokumenter fra gængse databaser og Ephorus’ egen.