Gode råd til specialestudenten

Gode råd til specialestudenten

Rigtig mange studerende skal afslutte deres uddannelse med et afsluttende projekt, enten i form af et bachelor projekt eller et speciale. Begge projekter kan gøre den studerende frustreret og til tider kan det være særdeles uoverskueligt.

Men vi giver dig her nogle gode råd der kan hjælpe dig til en rolig og tilfredsstillende proces. Rigtig mange studerende risikerer meget let at havne i det der er kendt som ”specialesumpen”. Sumpen hvor den studerende sidder alene på sit værelse eller på sin studieplads og arbejder sig dybere og dybere ned i sumpen, og det er svært at komme fri og overskue en vej ud. Men det behøver ikke at være sådan. Hvis man husker at se speciale skrivningen som en læringsproces og har visse regler for øje, kan det blive en positiv oplevelse for den studerende, hvor vedkommende ikke bare lærer noget fagligt, men ligeledes får meget med på det personlige plan.

1. Se specialet som en udfordring frem for en forhindring

Først og fremmest er vigtigt at man ikke frygter specialet på forhånd, men ser det som en givende udfordring. Naturligvis er det en krævende proces, men hvis man anerkender det fra starten kan det ligefrem blive hyggeligt at sidde og nørde over specialet. Hvis man på forhånd frygter projektet, bliver man let berøringsangst og ser problemer frem for løsninger.

2. Vid at et speciale tager tid!

Dernæst skal man huse at man ikke må undervurdere længden af specialet. Selvom dagens begrænsninger på et speciale lyder behersket, skal man huske at det skal være fuldkommen gennemarbejdet, og det kan man ikke gøre i løbet af den sidste måned. Derfor bliver man nødt til at give plads til specialet. Man skal huske på at det tager meget tid fysisk, og ikke mindst vil det fylde meget i dine tanker det meste af tiden. – Derfor har man ikke tid til at lave en hel masse andet ved siden af. Mange studerende læner sig tilbage i speciale tiden og tænker at seks måneder er rigeligt til de 60-70 sider. Mange påtager sig ekstra studiejobs, men det kan være farligt. – Det tager meget tid og energi fra det vigtige. - Man bliver nødt til at give specialet plads!

3. Kom i gang!

Det er ikke mindst vigtigt at man hurtigt sætter sig ved computeren og får skrevet ned. De fleste bruger den første del af specialetiden på at sætte sig ind i stoffet og skrive en masse noter. Men derfor er det vigtigt at bestemme en dag, hvor man for alvor kommer i gang. Måske skal det rettes kraftigt til senere, men det er vigtigt at komme i gang, så man får alle de gode tanker og overvejelser ind i en sammenhæng og ud skriftligt. – Du kan ikke aflevere hverken noter eller dine tanker i hovedet, - de skal ned på skrift!

4. Få din tese afklaret

Men naturligvis er det ikke helt ligegyldigt hvad man sætter sig til computeren og skriver. Det er vigtigt at man tidligt i forløbet får lavet en synopse og en tese, samt en oversigt over hvad projektet skal indeholde for at du når frem til din tese. Du kan i hovedet have tænkt mange fine sammenhænge, men du skal hele tiden huske, at du i projektet skal have alle forklaringer og sammenhænge med. Det er meget lettere for dig at overskue, hvis du har det på papir og kan se hvilke afsnit du nødvendigvis må have med. Oversigten hjælper dig desuden med at skabe en sammenhæng og en rød tråd gennem projektet, så det ikke er enten flere uafhængige afsnit, eller en lang ”talestrøm”. Du skal spørge dig selv; Hvad er det egentlig du vil sige med projektet? Hvad skal læseren stå tilbage med efter det er læst igennem? Og hvordan når du derhen?

5. Begræns dig!

Noget som rigtig mange specialestuderende har svært ved, men som er afgørende for specialet, er at afgrænse projektet. Undervejs vil man stille en masse spørgsmål som; hvem, hvad og hvordan, men det er ikke alle spørgsmål som du nødvendigvis skal svare på. Det er vigtigt at man begrænser sig, og holder sig inde for det relevante. Specialet har netop en afgrænset længe, for at du kan bevise at du kan afgrænse dig og holde dig til sagens kerne.

6. Brug din vejleder

Endelig er det en god ide at udnytte studiets tilbud. F.eks. skal du bruge din personlige vejleder i vid udstrækning. En personlig vejleder ved som regel meget om netop dit emne, så hvorfor ikke spørge ham eller hende til råds når du er i tvivl? Specialet kan som sagt være uoverskueligt, derfor kan en vejleder hjælpe – de har oplevet det før! Ofte vil en vejleder derfor kunne hjælpe dig ud af en stampe, hvis bare du husker at bruge ham, så han har et indtryk af hvor langt du er nået i din proces. Så vil han oftest være ivrig efter at hjælpe dig videre.