Konstabel i Kamptropperne

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 1 år Folkeskole Forsvarskommandoen
By Hele Danmark
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Forsvarskommandoen
Konstabel i Kamptropperne

Her er en oversigt over de muligheder du har for at blive konstabel i Hæren eller Søværnet.


Konstabel i Kamptropperne
Konstabel i Føringstropperne (Fredericia)
Konstabel i Føringstropperne (Haderslev)
Konstabel i Ingeniørtropperne (Skive)
Konstabel i Logistiktropperne
Konstabel i Opklaringsbataljonen (Bornholm)
Konstabel i Ildstøttetropperne (Varde)
Kommunikationskonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Militærpolitikonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Kampinformationskonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Faglært konstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Våben- eller forplejningskonstabel i Søværnet (Frederikshavn) 


Konstabel i Kamptropperne
Som konstabel i kamptropperne bliver du professionel soldat i den danske hær. Under uddannelsen lærer du inden for infanteri, kampvogne, samt inden for en række specielområder f.eks. sanitetstjeneste og logistik. Fokus er dog på at udruste dig til at blive en solid kampsoldat, der kan indsættes mange steder i verden.

Efter basisuddannelsen specialiseres du indenfor et felt. Under denne træning vil du bl.a. skulle gennemføre et intensivt kamptræningskursus, skydningskursus, taktisk brug af køretøjer, betjening af radioudstyr, kampsvømning, kamp med våben og forhindringsbaneløb.

Uddannelsen til Konstabel i Kamptropperne er meget praktisk og foregår mest udenfor - både om dagen og om natten. Efter mindst 12 måneders uddannelse kan du udsendes i international tjeneste, der typisk vil vare 6 måneder.

Derefter kan du forvente at blive udsendt med 3-4 års interval, alt efter dit valg af speciale.


 


Konstabel i Føringstropperne (Fredericia)
For at blive professionel soldat i Føringstropperne skal du igennem et uddannelsesforløb der inkluderer træning i skydning, kamp, signaler, bevogtning, patruljetjeneste, adgangskontrol og idræt.

Herefter skal du specialisere dig som konstabel i Føringstropperne, hvilket indbefatter træning i at betjene, oprette, fejlfinde og vedligeholde radiokædestationer, centraler og kommunikationscentre.

Som uddannet konstabel i føringstropperne vil du skulle opstille mobile feltmæssige hovedkvarterer og etablere kommunikation imellem de forskellige enheder og sikrer at den fungerer. Du kommer til at arbejde med moderne teknologi som radio -og satellitforbindelser m.v. Du kan dog også komme ud for at skulle i kamp med våben og skulle betjene køretøjer i taktisk øjemed.

Uddannelsen foregår i høj grad udenfor og som uddannet konstabel i føringstropperne vil du skulle forvente at blive udsendt i internationale missioner med 3-4 år imellem hver 6 måneders udsendelse.


 


Konstabel i Føringstropperne (Haderslev)
For at blive professionel soldat i Føringstropperne skal du igennem et uddannelsesforløb der inkluderer træning i skydning, kamp, signaler, bevogtning, patruljetjeneste, adgangskontrol og idræt.

Herefter skal du specialisere dig som konstabel i Føringstropperne, hvilket indbefatter træning i at betjene, oprette, fejlfinde og vedligeholde radiokædestationer, centraler og kommunikationscentre.

Som uddannet konstabel i føringstropperne vil du skulle opstille mobile feltmæssige hovedkvarterer og etablere kommunikation imellem de forskellige enheder og sikrer at den fungerer. Du kommer til at arbejde med moderne teknologi som radio -og satellitforbindelser m.v. Du kan dog også komme ud for at skulle i kamp med våben og skulle betjene køretøjer i taktisk øjemed.

Uddannelsen foregår i høj grad udenfor og som uddannet konstabel i føringstropperne vil du skulle forvente at blive udsendt i internationale missioner med 3-4 år imellem hver 6 måneders udsendelse.


 


Konstabel i Ingeniørtropperne (Skive)
Under uddannelsen til Konstabel i Ingeniørtropperne bliver du grundigt uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder. Det er i fag som skydning, førstehjælp, kamp, signaler og idræt.

Herefter skal du specialiseres som Konstabel i Ingeniørtropperne og lære ting som rydning af miner, konstruktionsarbejde, sprængningstjeneste og brobygning.

Når du er færdig skal du understøtte kamp vha. sprængning af hindringer, brobygning, rydning af miner -og ammunition samt etablering af lejre. Samtidig skal du kunne deltage i kampe på lige fod med andre konstabler.

Du skal forvente at blive udsendt til internationale missioner efter uddannelsen er færdiggjort. Udsendelserne foregår med 3-4 års mellemrum og har typisk en varighed af 6 måneder.


 


Konstabel i Logistiktropperne
Som Konstabel i Logistiktropperne uddannes du i grundlæggende soldaterfærdigheder som skydning, førstehjælp, kamp, signaler og idræt.

Derefter skal du specialiseres som Konstabel i Logistiktropperne. Her omskoles du til de mange militære køretøjer, får kendskab til forskellige ammunition samt uddannelse i ambulanceføring og i sygehjælp alt efter valg af uddannelseslinje.

Som uddannet Konstabel i Logistiktropperne skal du understøtte militære operationer vha. levering af forsyninger, håndtering af transport af brændstof, udføring af sanitetsopgaver, ammunitionstjeneste samt bjærgningsopgaver.

Alt efter hvilken af de to linier du vælger under uddannelsen kommer hovedsageligt til at arbejde med ammunition og transport af tunge køretøjer, eller med sygehjælp, ambulanceføring og præbehandling.

Som uddannet Konstabel i Logistiktropperne må du forvente at blive udsendt i 6 måneder ad gangen hvert 3.-4. år.


Uddannelsen til Forsynings- og Logistikassistent ved Forsvaret starter med en basis- og militær- faguddannelse. Det er en blanding af skoleophold ved EUC Syd samt praktik ved tjenestestedet.


Her lærer du at arbejde med transport, lagring og distribution. Til disse arbejdsområder får du brug for at benytte dig af informationsteknologi som computer programmer og mærkningssystemer. 


Uddannelsen afsluttes med en prøve og består du, så kan du også bruge uddannelsen civilt som logistikassistent.


Alt i alt er det 5 skoleperioder der samlet løber op til 30 uger alt efter dit valg af speciale. Praktikken foregår ved en af flyvestationerne i Danmark med sidemandsoplæring. Der vil også være kurser i Finland, Norge og Tyskland, som du vil skulle følge.


Som færdig Forsynings- og Logistikassistent skal du arbejde med at anskaffe og forvalte flyvevåbnets materiel enten på et forsyningsdepot, eller ved en af flyvestationernes eskadriller. Dette foregår hovedsageligt vha. onlineterminaler med lagerstyringssystemer.


Du kan forvente at blive udsendt efter afsluttet uddannelse.


 


Konstabel i Opklaringsbataljonen (Bornholm)
Som konstabel skal du igennem en indledende uddannelse, der lærer dig de grundlæggende færdigheder, som en soldat forventes at besidde. Det inkluderer skydning, kamptræning, signaluddannelse, bevogtning, patruljetjeneste, adgangskontrol samt idræt.

Når du er færdig med den indledende uddannelse skal du specialisere dig indenfor opklaringsbataljonen. Her overføres du til den lette opklaringseskadron, hvor du uddannes videre igennem praktik.

Som opklaringssoldat indgår du i Forsvarets hurtige reaktionsstyrker. Det betyder at du med kort varsel kan blive indsat, hvor som helst i verden.

Du vil ydermere løbende blive trænet i kamp, skydning, taktisk brug af køretøjer, betjening af radioudstyr, kampsvømning, kamp med våben og i forhindringsbaneløb.

Uddannelsen er baseret meget på praktik og uddanner dig til at blive en kompetent og professionel kamp-soldat.


 


Konstabel i Ildstøttetropperne (Varde)
I starten af uddannelsen uddannes du i basale soldaterfærdigheder som skydning, førstehjælp, kampuddannelse, signaluddannelse og idræt.

Derefter kan du specialisere dig i Ildstøttetropperne. Her uddannes du i feltartilleriet, hvor du lærer at lede om kommunikere med fly under forskellige operationer, eller i luftværnsartilleriet, hvor du lærer at overvåge og kontrollere luftrummet med henblik på at identificere og bekæmpe fjendtlig flyaktivitet.

Lige gyldigt hvilke af specialerne du vælger bliver du uddannet i brug af højteknologiske våben og varslingssystemer.

Selvom uddannelsen er højt specialiseret foregår meget af uddannelsen stadig igennem praktik og udendørs.

Som færdiguddannet kan du forvente at blive udsendt til internationale missioner, hvor din opgave typisk vil være at levere artilleristøtte og betjene højteknologiske varslingssystemer.


 


Kommunikationskonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Selve uddannelsen til Kommunikationskonstabel i Søværnet foregår over 19 uger. Under uddannelsen lærer du at betjene skibets radioudstyr samt om det software der styrer den interne og eksterne kommunikation.

Uddannelsen giver dig et civilt radiocertifikat, som du kan bruge i det private erhvervsliv senere i livet.

Som uddannet Kommunikationskonstabel i Søværnet kommer du til at arbejde på et skibs radiostation. Du får ansvaret for opsætningen af skibets radioudstyr samt for softwaren der styrer kommunikationen. Det er også dit ansvar, at modtage og afsende en stor del af den daglige kommunikation fra skibet - både i skrift og tale over forskellige radionet.

Samtidig skal du deltage i blink og flagsignalering. Det hele foregår efter NATO-procedurer og da både taktik og kommunikation foregår på engelsk er det vigtigt at du taler, læser og skriver godt på engelsk.

Du kan blive udsendt til internationale missioner efter endt uddannelse, dog vil du typisk være lang tid hjemmefra pga. sejlads ved Grønland og Færøerne.


 


Militærpolitikonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Som Militærpolitikonstabel i Søværnet får du opgaver, der i stor udstrækning er de samme som Rigspolitiets. Du kommer til at løse Forsvarets politiopgaver som f.eks. VIP-beskyttelse, trafikkontroloperationer, eskorteopgaver, vagt samt andre vidt forskellige opgaver som løses både i Danmark og udlandet.

Selve MP-uddannelsen varer 14 uger og du undervises både af civile og militære lærere med baggrunde i jura og politiet.

Uddannelsen består af en almen uddannelse, en kampuddannelse og en uddannelse i egentlig MP-tjeneste. Den sidste del af uddannelsen er teoretisk og medfører en del hjemmearbejde.

I uddannelsen indgår også omfattende træning i selvforsvar, boksning, svømning, kredsløbstræning og styrketræning.

Under uddannelsen får du kørekort til motorcykel.


 


Kampinformationskonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Uddannelsen til Kampinformationskonstabel i Søværnet er opdelt i to trin. Trin 1 er en grunduddannelse på 7 uger, samt arbejde på et af søværnets skibe i 1-2 år.

Trin 2 bygger videre på det der bliver lært på trin 1. Når du er færdig på 2. trin er du grunduddannet. Pt. arbejdes der på at sammenlægge trin 1 og 2 til en sammenhængende uddannelsesperiode på ca. 15 uger.

Når du er færdiguddannet kommer du til at arbejde med skibets forskellige IT-systemer, radarsystemer, sonar og meget mere. Du vil komme til at lytte og tale på flere forskellige radionet, hvor der skal udveksles informationer med andre skibe og myndigheder på land.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med skibsledelsen og operative officerer i operationsrummet. Her opererer du som assistent for skibets Commandteam.

Det er vigtigt at du er dygtig til engelsk da meget skrift og tale foregår på engelsk pga. NATO-procedurer.

Der er en chance for at blive udsendt til internationale missioner, dog er det oftest på sejladser til Grønland og Færøerne du må væk hjemmefra til i længere perioder.


 


Faglært konstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Er du faglært kok, bager, eller kontorassistent, så kan du uddanne dig til en stilling som faglært konstabel i søværnet.

Proviant
Du kan komme til at stå for provianten på skibene. Her skal du bl.a. stå for kostplaner og indkøb af råvarer. Du vil også stå for kabyssens daglige drift samt administration og optælling af inventar. På de større skibe vil du typisk stå for de daglige måltider. Ud over det besætter du poster i forbindelse med øvelser og lignende. Af denne grund får du også en funktionsuddannelse i våben.

Kontorassistenter
Administrationen på skibene har brug for kontorassistenter, eller intendanturer (IT), som er betegnelsen om bord. Du arbejder, som kontorassistent i Søværnet, på skibskontoret og varetager, under ledelse af en befalingsmand, administrativt arbejde, skrivelser ud af skibet, registrering af skibets eksterne og interne post m.v. Du vil også blive uddannet i brugen af våben da du skal kunne besætte andre poster på skivet.

Du kan blive udsendt efter færdig uddannelse og må forvente at være væk hjemmefra i længere tid ad gangen på sejlads til Grønland og Færøerne.


 


Våben- eller forplejningskonstabel i Søværnet (Frederikshavn)
Våben/dæk

Som våbenkonstabel i Søværnet kommer du til at betjene og vedligeholde de forskellige våbentyper, der findes om bord. Dette kunne være håndbårne missiler, dybdebomber og tunge maskingeværer. Samtidig vil du skulle arbejde som dæksgast, der udfører det forefaldne arbejde på dækket, deltager i motor- og gummibåds sejlads, samt indgår i skibets rutiner med i sager som udkig og rorgænger.
Hvis der er en helikopter om bord skal du ydermere hjælpe med at klargøre den ved start og landing.

Selve uddannelsen består af basisuddannelsen samt den militære faguddannelser til våbenkonstabel. Den sidstnævnte tager 10 uger og uddanner dig i overfladevåbensystemer, artilleri, anti-ubåd, vedligeholdelse af våben m.v.

Forplejning
Vælger du at arbejde med forplejning er der ingen krav til forudgående erfaring eller uddannelse. Her skal du arbejde som messegast, hvor du serverer, holder orden og går til hånde i kabyssen.
Du kan også blive hovmester for skibschefen.

Ligegyldigt hvilke af delene du vælger skal du uddannes som branddykker og får Søværnets våbenkursus.

Du kan blive udsendt efter endt uddannelse. Normalt er det dog sejladser til Grønland og Færøerne, der holder dig væk hjemme fra i længere perioder.Jobmuligheder

Konstabel i Kamptropperne, Konstabel i Føringstropperne, Konstabel i Ingeniørtropperne, Konstabel i Logistiktropperne, Konstabel i Opklaringsbataljonen, Konstabel i Ildstøttetropperne, Kommunikationskonstabel i Søværnet, Militærpolitikonstabel i Søværnet, Kampinformationskonstabel i Søværnet, Faglært konstabel i Søværnet, Våben- eller forplejningskonstabel i SøværnetSpecielle adgangskrav

2 dages optagelsesprøve med følgende elementer: Fysisk test; Løbeprøve 2000 m på max 12 min – (13,45 min for kvinder) og mave- og rygbøjninger. Skriftlig test: Prøve i dansk, regning/matematik, engelsk på 9. klasseniveau, teknisk forståelse m.v. Personlig vurdering; Selvbiografi, psykologsamtale og kommission, hvor dine samlede resultater vurderes.