Konceptuel Baseret Praksis

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Kunstuddannelser 5 år Gymnasiel Det Fynske Kunstakademi
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kunstuddannelser
Varighed 5 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Det Fynske Kunstakademi
Konceptuel Baseret Praksis
Konceptuel Baseret Praksis er ikke et materielt afgrænset område på linje med eksempel vis fagområdet maleri eller skulptur men en disciplin eller en vinkel som kan bruges som udgangspunkt når vi kigger på, snakker om og arbejder med alle medier som er tilgængelige for os som billedkunstnere i dag, både de nyere medier eksempel vis internet, video, intervention eller assimilation og de mere klassiske så som tegning, malere og skulptur.

Udgangspunktet for arbejdet på afdelingen er at vi betragter al kunstnerisk virksomhed, både den egentlige værkproduktion og discipliner som research og konteksttualisering som et konceptuelt ærinde – eksempel vis maleri som en konceptuel / ide baseret gestus i modsætning til et fysisk håndværksmæssigt forehavende.

Selv om ordene der indgår i Konceptuel Baseret Praksis har en direkte link til Koncept Kunst er der også andre kunst historiske / teoretiske discipliner, erkendelser og erfaringer som afdelingen baserer sit virke på, nogle af de vigtigste formelt baserede discipliner er: Kontekst Kunst, Relationel Æstetik og Assimilation Art og mere indholds fokuserede discipliner så som: Social Plastik, Politisk Kunst, Feminisme og Minoritets Kunst eksempel vis Etno Kunst og Homo Kunst.

Den primære aktivitet på afdelingen er samtaler – det kan være alt fra samtaler med udgangspunkt I konkrete overvejelser, værker eller værk ideer af eleverne og andre til mere almene samtaler relateret til emner som politik, kultur, teori, filosofi og andre emner som kan have relevans for os som deltagere i vores samtid.

Afdelingen tilstræber at de fleste aktiviteter finder sted i et større forum og ønsker derved at gøre op med den individualistiske asociale form som har været signifikant i central europæisk kunstundervisning i de seneste par hundrede år.

Afdelingen Konceptuel Baseret Praksis opererer med en kunstnerrolle hvor kunstneren er en aktiv deltager både i det lokale miljø på skolen – i det vi deler vores tanker og overvejelser med vores kollegaer - og i samfundet forstået sådan at vi også overvejer de implikationer vores adfærd har relateret til det samfund vi deltager i, når vi eksempel vis vælger at kommunikere med verden ved at hænge en tegning op på vægen i et galleri.

Jens Haaning