Gratis e-bøger til studiet

Gratis e-bøger til studiet

Internetboghandlen Saxo.com tilbyder gratis e-bøger (kompendier), du kan downloade og bruge i din studietid. E-bøgerne er et tilbud, som alle har emner, der er relevante for studerende på forskellige niveauer, og indenfor særlige fagområder. Kompendierne handler om matematik, statistik, erhvervsøkonomi og kemi.

E-bøgerne fra Saxo.combliver leveret til din e-mail cirka 10 minutter efter du har lavet din bestilling via Saxo.com. Alle e-bøgerne i denne artikel er gratis at bestille og downloade fra saxo.com. Du modtager en e-mail med et link som du skal klikke på og vupti - så har du e-bogen på dit Skrivebord.
E-bøgerne du kan hente gratis:
Matematik Formelsamling Matematik formelsamlingen henvender til sig til studerende på tekniske skoler, studerende med matematik på gymnasier og til studerende, som skal bruge matematik på B-niveau til at komme ind på en videregående uddannelse f. eks HA eller økonomi. Formelsamlingen indeholder formler og beviser til: Procentregning, rentesregning, annuitetsregning, potensregneregler, parabler, polynomier, asymptote, logaritmefunktioner, ekspotentielle funktioner, potensfunktioner, trigonometri, lineære funktioner, differentialregning, sandsynlighedsregning, stokastisk variable, binomialfordeling, integralregning, kvadratiske funktioner og mere.

Opsummerende Matematik Denne e-bog er tænkt som et kompendium til studerende ved universiteter og handelshøjskoler, samt andre uddannelser som benytter matematik som grundsten eller værktøjsfag. Indholdet er i kompendiet dækker en stor del af det pensum som du kan løbe ind i på gymnasiet, HTX og HHX, og kan sagtens bruges som opslagsværk eller supplement til din matematik undervisning. Opsummerende Matematik starter med den grundlæggende matematik på B-niveau - her er tale om 1. gradsligninger og 2. gradsligninger. Herefter bliver du introduceret til trigonometri, logaritmer, eksponentialfunktioner og sandsynlighedsregning, samt meget mere. I anden del af e-bogen er fokus lagt matematik anvendt på universiteter og ingeniøruddannelser. De matematiske begreber er her vektorer, skalarproduktet, krydsprodukt, linjer i rummet og meget mere.

Lær Nemt! Statistik Målgruppen for dette kompendium om statistik er hovedsageligt økonomi- og erhvervsøkonomi studerende. Statistik kan for mange studerende forekomme som svært, kompliceret og uoverskueligt. Med dette kompendium får du serveret en kort, og pædagogisk, tilgang til mange af de vigtigste områder indenfor statistik. Du får et solidt overblik, og samtidig får du hjælp til at løse forskellige opgavetyper, som du kan støde på via dit studie.

Erhvervsøkonomi
Kompendiet til erhvervsøkonomi introducerer dig til de centrale begreber, som optræder på erhvervsøkonomiske studier. Samtidigt vil du opleve, at kompendiet er et godt supplement til din undervisning og eksamenslæsning. Fagområderne er forklaret på en letforståelig måde, og der er lagt vægt på det pædagogiske aspekt, så teksten ikke fremstår langhåret og besværlig, men i stedet er nem at læse. Hvert emne i kompendiet indledes med en kort beskrivelse, der præciserer fagområdet samt de mest væsentlige problemstillinger indenfor det. Der skabes en relation til konkrete problemer i virksomheder, så du hele tiden har et link til den praktiske virkelighed. Udpluk af de fagområder som kompendiet dækker: Driftsøkonomi, konkurrence på markederne, efterspørgsel, omsætningsfunktioner, elasticitet, optimeringsmodeller, produktionsteori, lagerteori, rentesregning, annuitetslån, serielån, nutidsværdi, finansiel gearing, likviditet og meget mere.

Kemi Kompendium Dette kompendium til kemi er velegnet til ingeniør-studerende, der har kemi som en fast del af deres uddannelse. Kompendiet er et godt supplement til din specialiserede uddannelse indenfor kemi - du kan nemt bruge e-bogen til opslagsværk eller konsultere formler og beviser. Kompendiet kan også med fordel anvendes til opslagsværk til undervisningen og eksamenslæsning. I kemi kompendiet kan du finde information om følgende hoved-fagområder: Atomer, kemiske forbindelser, reaktionskinetik, ligevægte, syrer og baser, samt elektrokemi.