Engelsk - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Odense
Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Århus Universitet
Københavns Universitet
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Århus Universitet
Københavns Universitet
Engelsk

Engelsk er verdens førende sprog - et sprog der forbinder mennesker på tværs af grænser og kulturer. Ud over mange verden over taler engelsk som 2. sprog, så har mange engelsk som modersmål pga. den kæmpe indflydelse det britiske imperium og USA har haft igennem historien.


Engelsk studiet er et studie, der helt naturligt sigter på at uddanne dig til at beherske det engelske sprog på et højt niveau. Engelsk omfatter alt fra engelsk som sprog, litteratur, historie og samfund.

Engelsk er et af de vigtigste fremmedsprog, både i vores IT- og digitaliserede verden, men også de fleste virksomheder i Danmark har aktiviteter, der kræver et indgående kendskab til og beherskelse af engelsk som sprog - i skrift såvel som i tale.


På engelskstudiet foregår alt undervisning på engelsk. Dette styrker dine engelskkundskaber og du vil løbende opnå viden inden for sproget, litteratur, historie og samfund. Du vil stifte bekendtskab med fag der belyser forskellige aspekter af det engelske sprog som dets lydsystem, struktur samt betydningen og anvendelsen af ord og sætninger. Historien bag engelsk kommer du også ind på, helt fra oldengelsk til e-mail og til slut vil du få træning i oversættelse af tekster, både fra dansk til engelsk og vica versa.


Du vil under studiet skulle fordybe dig i masse af engelsk litteratur som Shakespeare, Brontë og Melville. Her lærer du at analysere digte, skuespil og romaner samt at placere dem i deres historiske sammenhæng. Du bliver også bl.a. introduceret i postkolonial litteratur der stammer fra forhenværende kolonier som Indien og Australien.


Ud over holdundervisningen har du forelæsninger og du vil skulle studere frit i mindre seminargrupper. Der er masser af socialt samvær på studiet både mellem studerende og undervisere og studerende imellem.

Du kan komme på udvekslingsophold i f.eks. USA, Storbritanien, Irland, Canada, Australien eller New Zealand på studiet, hvilket er en god ide for engelskstuderende af åbenlyse årsager.


Eftersom det engelske sprog er en så vigtigt del af vores hverdag, både som via TV programmer og forbrugsprodukter, så er der altid brug for personer med viden om sproget, men også om England som land og kultur.

De fagområder du kommer til at stifte bekendtskab med omfatter engelsk som sprog, samfundsvidenskabelige og historiske forhold, litteratur- og tekstvidenskab, kulturvidenskab og meget mere.

Aalborgs engelskuddannelse er den eneste i Danmark, hvor man har en selvstændig kulturvidenskabelig dimension og også den eneste, hvor man arbejder med et bredt tekstbegreb, der omfatter såvel traditionel litteraturvidenskab som tekster i andre genrer og medier.


Jobmuligheder

Underviser, tolk, oversætter, eksportkonsulent, ansat på medie- og reklamebureauer, international journalist.



Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk A, Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B



Relaterede studenterjobs

Job i sommerferien som guide, bartender, frivillig i forskellige organisationer med internationale og kulturelle baggrunde.