Elisabeth Munksgaard Fonden


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Uddannelse
Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og yngre kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie.


Krav

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret. Der skal i ansøgningen vedlægges budget. Ansøgninger uden budget vil ikke blive behandlet. Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema fås på Nationalmuseets hjemmeside, www.natmus.dk (Organisation, Bevillinger og fonde). Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke.
Ansøgninger skal sendes elektronisk og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.Ansøgningsfrist

1. oktober kl. 12.00


Uddelinger

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter i forbindelse med:
o forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
o publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
o studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.