Design og Innovation

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Danmarks Tekniske Universitet - (DTU)
Design og Innovation

Design og Innovation er en uddannelse, hvor det faglige fokus er på udvikling af nye produkter, systemer og arbejdsformer indenfor erhvervslivet og industrien. For at udvikle fremtidens produkter kræves der en innovativ tankegang, som kan forudse fremtidige behov, samt løse komplekse problemstillinger. Selve designet af produkter og arbejdsformer har stor betydning, da f. eks mobiltelefoner, computere, biler og andet hardware skal tilfredsstille helt specifikke behov for forbrugere og veldefinerede kundegrupper.


Samtidigt skal fremtidens produkter være lette at fremstille, og det er vigtigt at produktion og arbejdsformer understøtter et bæredygtig bæredygtigt samfund. En anden vigtigt faktor er, at det skal være omkostningseffektivt at fremstille produkterne – det kræver at den eksisterende teknologi udnyttes optimalt.


Design og Innovation er en uddannelse, hvor du i høj grad får en praktisk tilgang til professionelle metoder til design og udvikling af nye spændende produkter og systemer som systematisk idé-generering og idé-vurdering, teknologianalyse, aktøranalyse, brugerundersøgelse og konkurrentanalyse, målformulering og konceptskabelse, materiale- og procesvalg, samt vurderinger af mulige produkters totalomkostning og livscyklus.


Nogle af de fag som du vil beskæftige dig med på uddannelsen:


Visuel Kommunikation, Design af Mekatronik, Elektroniks Design, Teknologianalyse, Industriel Design, Produktanalyse og Redesign, Workspace Design og mange flere spændende fag.Jobmuligheder

De fleste civilingeniører vil videreuddanne sig med en kandidatgrad for at øge chancerne for ansættelse, samt en langt højere løn.Ansøgningsfrister

5. juli