Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank


Nationalbanken uddanner løbende elever/lærlinge inden for en række faglige områder.

Vi forventer at ansætte nye elever i takt med, at de nuværende uddannes. Ledige elevpladser vil blive annonceret på hjemmesiden, men ellers er interesserede velkomne til at sende en uopfordret ansøgning.

Nationalbankens tre overordnede formål er:

  • Stabile priser: Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation. Det gøres ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen.
  • Sikre betalinger: Nationalbanken medvirker til, at kontante og elektroniske betalinger afvikles sikkert. Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger.
  • Stabilitet i det finansielle system: Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld.


Formålene bygger på lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. Heri står, at Nationalbanken har til opgave "at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning". Denne opgavebeskrivelse er stadig dækkende for bankens opgaver den dag i dag.
Adresse

Havnegade 5
1093 København


Kontakt info

Telefon: 33 63 63 63


E-mail: nationalbanken@nationalbanken.dk


Website

Danmarks Nationalbank's website


Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbank
Danmarks Nationalbank