Danish Language & Culture

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Folkeskole Askov Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Askov Højskole
Danish Language & Culture

Dansk på Askov er undervisning i skriftlig og mundtlig dansk især rettet mod udlændinge, der ønsker at blive fortrolige med det danske sprog. Undervisningen har også fokus på dansk kultur og historie, samt indsigt i dansk politik og samfundsforhold.


Sprogfærdigheder i mundtlig og skriftlig dansk – Solidt kendskab til dansk kultur og historie - Indsigt i danske interne og eksterne politik. Det er overskrifterne for Dansk på Askov.

Kurset er for udenlandske studerende og andre studerende, der ikke har dansk som modersmål, for eksempel danskere, der har levet længe i udlandet eller er vokset op uden muligheder for at lære sproget.
Undervisningen omfatter dansk grammatik og sprogkonstruktion, introduktion til dansk litteratur, organisering af det danske samfund og sociale liv og dansk politik.

Den studerende vil blive trænet i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt, i at analysere problemer og debattere på dansk. Teksterne der bliver brugt er valgt til at bringe indsigt og forståelse for den danske kultur og samfund.
Kravet om optagelse på vores kursus er, at den studerende er 17 og et halvt år i begyndelsen af kurset.

Kendskab til engelsk eller dansk er et must.
Undervisningen foregår på dansk på to forskellige niveauer, der passer til de studerendes evner.

Livet på højskolen, hvor de fleste elever er danske studerende, er et ideelt miljø for at erhverve kendskab til sprog, kultur og danskerne.
I kurserne vil der være taler om historie og kulturelle emner af danske eksperter. Der vil være udflugter til forskellige steder i Danmark med besøg på museer, institutioner, fabrikker og historiske steder.