DM - Dansk Magisterforening

DM - Dansk Magisterforening


DM's opbygning er både baseret på et "traditionelt" organisationshierarki med repræsentantskab, hovedbestyrelse og udvalg, og en arbejdspladsbaseret struktur. Formålet er at sikre, at DM både fungerer som en enhedsorganisation, og at der er en tæt kontakt til arbejdspladserne.

DM er demokratisk opbygget, idet repræsentantskabsmedlemmer, sektorbestyrelsesmedlemmer, sektionsbestyrelsesmedlemmer og netværksbestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges direkte af medlemmerne. Det samme gælder en del af hovedbestyrelsesmedlemmerne.

Sådan arbejder DM
Repræsentantskabet mødes to gange om året. Det kan udstede henstillinger eller pålæg, som hovedbestyrelsen og formanden skal følge. Repræsentantskabet godkender bl. a. foreningens regnskab, budget og arbejdsprogram.

Hovedbestyrelsen varetager sammen med formanden den løbende politiske ledelse af foreningen. Sekretariatet under ledelse af direktøren tager sig af de daglige "forretninger" ud fra de retningslinier, som er udstukket af hovedbestyrelsen, formand og repræsentantskab.

Til hjælp for hovedbestyrelsens arbejde med formuleringen af politikken på udvalgte områder er der nedsat en række fagudvalg. De er hovedbestyrelsens rådgivere på det pågældende område.  
Adresse

Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg


Kontakt info

Telefon: 38 15 66 00


E-mail: dm@dm.dk


Website

DM - Dansk Magisterforening's websiteDM - Dansk Magisterforening