Børns Vilkår

Børns Vilkår


Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i mere end 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

Børns Vilkår i korte træk

Landsorganisationen Børns Vilkår blev stiftet i 1977 af flere kendte pionerer, bl.a. Frode Muldkjær, Tine Bryld og Svend Heinild. 

Oprindelig var Børns Vilkår ikke en egentlig forening, men en fond, der indsamlede økonomiske midler. De indsamlede penge blev anvendt til forskellige initiativer, der skulle bedre børns forhold i Danmark.

I begyndelsen var interessen rettet mod fysisk mishandling af børn – et tema, der i midten af 70´erne endnu ikke var særlig meget fokus på herhjemme. Første politiske målsætning for Børns Vilkår var at få afskaffet forældres ret til at slå deres børn. Det lykkedes selvom det tog 20 år, før den såkaldte revselsesret endeligt blev afskaffet i 1997.  

For en mere fyldestgørende gennemgang af historien kan du læse vores jubilæumsskrift i forbindelse med vores 30 års jubilæum i 2007.

Børns Vilkår i dag
Børns Vilkår har stadig de omsorgssvigtede og dermed også de fysisk mishandlede børn som et 'kerneområde' i arbejdet. Initiativtagerne til oprettelsen af Børns Vilkår var en lille gruppe af - i al overvejende grad – fagpersoner. Disse havde høje idealer om et godt børneliv med tryghed, omsorg og udvikling. De idealer danner stadig grundlag for vores arbejde. 

Når der er grund til at slås for børns rettigheder og vilkår, stiller Børns Vilkår op. Sådan har det været i årevis, og sådan bliver det ved med at være.  

Og når der skal praktisk og faglig viden på bordet overfor medier, lovgivere og myndigheder, er vi ofte kilden. Sådan skal det også blive ved med at være. For når det drejer sig om udsatte børn, anses Børns Vilkår ude i samfundet som en af de mest kompetente fortalere. En status vi er stolte af, som vi værner om og som vi udvikler.  

Temaerne mobning, sorgskilsmisse og omsorgssvigt er vores fokusområder. Det betyder, at vi fokuserer på at blive særligt kompetente på disse felter. Vi bruger både vores egne data, indsamler viden og ny forskning fra samarbejdspartnere samt går ud og bruger vores viden til at vejlede og påvirke der, hvor der er brug for os.  

Ud over at arbejde intenst for at forbedre børns vilkår i Danmark, har vi fire hovedområder, hvor vi hjælper børn direkte gennem aktiviteter. Det drejer sig om BørneTelefon, sorgrupper, SkoleTjenesten og vores bisidderordning. Igennem disse aktiviteter er vi i direkte kontakt med ca. 20.000 børn hvert år, som vi støtter, hjælper og lærer af. Alligevel er der fortsat børn, der har behov for hjælp i Danmark. Børns Vilkår arbejder derfor intenst på fortsat at udvikle vores tilbud og øge udvide vores kapacitet, så vi på sigt hjælper alle de børn der har behov for det. 

Vores arbejde er afhængigt af støtte fra både private og virksomheder. Hvis du har lyst til at se, hvordan du kan gøre en forskel og støtte op om Børns Vilkårs arbejde så klik her.

Video om at være frivillig hos Børns Vilkår
Adresse

Trekronergade 126 F, 2
2500 Valby


Kontakt info

Telefon: 35 55 55 59


E-mail: bornsvilkar@bornsvilkar.dk


Website

Børns Vilkår's websiteBørns Vilkår
Børns Vilkår
Børns Vilkår
Børns Vilkår