Biologi - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
By København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Århus Universitet
Syddansk Universitet Odense
Aalborg Universitet
Roskilde Universitet (RUC)
Biologi

Biologi er studiet af liv, defineret som levende organismer i naturen. Det er et naturvidenskabeligt fag, hvor formålet er at studere det mangfoldige organiske liv på vores jord. Biologi som uddannelse har både en teoretisk undervisningsdel, men er også praktisk funderet i de eksperimenter du foretager i laboratoriet, når du analyserer biologiske organismer via mikroskopet.


De problemstillinger som biologi, som fag, lægger op til kan handle om industrien i vores samfund og dets indvirkning på miljøet, behovet for bæredygtig udvikling af alternative energikilder, hvordan DNA strukturen er opbygget og hvordan viden om dens struktur kan bidrage til medicinske gennembrud, samt basale spørgsmål som planters og arters opbygning og interaktion med naturen og miljøet omkring dem - herunder også menneskets komplekse organisme og de fremskridt indenfor gensplejsning af fødevarer, stamcelleforskning, kloning af individer. Fremskridt som meget værdiladet og som stiller vores etiske og moralske opfattelser på en knivsæg. Fagene på bachelordelen omfatter matematik, menneskelig fysiologi, mikrobiologi, cellebiologi, evolutionsbiologi, populationsbiologi, biokemi, statistik og økologi.


Biologi inddrager forskellige teoretiske aspekter fra naturvidenskabelige discipliner og skærper din forståelse af de processer og videnskabelige problemstillinger, der optræder i naturen. Biologi ved Syddansk Universitet Odense tilbyder desuden en stor valgfrihed, da du kan vælge tilvalgsfag fra både humanistiske og naturvidenskabelige studier, så som "Natur og Samfund" eller "Biologi og Formidling". "Natur og samfund" sætter biologi ind i en samfundsmæssig kontekst, og fag som "Projektledelse og Miljøjura" giver dig praktiske værktøjer til senere brug. "Biologi og Formidling" behandler videnskabelige problemstillinger i en samfundsmæssige sammenhæng.


Jobmuligheder

Biologer arbejder inden for mange områder både i det private såvel som i offentligt regi. Arbejdet er ofte enten som underviser/formidler eller i den grøft, som praktisk udøver f.eks forsker eller naturbiolog, der løser væsentlige og meget praktiske opgaver i vores natur.


Med en bachelorgrad i Biologi har du mulighed for at blive underviser eller medhjælper ved rådgivende ingeniørvirksomheder, eller offentlige virksomheder. For at forbedre dine jobmuligheder anbefales det at du supplerer med en kandidatgrad.Specielle adgangskrav

Dansk: A, Engelsk: B , Matematik: A, Fysik: B, Kemi: B.Relaterede studenterjobs

Studiejobs kunne evt. være hos kommunen i afdelingen for Natur og Teknik eller hos et medicinalfirma eller måske et gartneri alt efter hvilket område der interesserer dig mest.