Bandagist

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Hele Danmark SU berettiget Professionsbachelorer 6 år Gymnasiel
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Professionsbachelorer
Varighed 6 år
Adgangskrav Gymnasiel
Bandagist

Bandagist er en af de længste professionsbacheloruddannelser der findes, da den er 5½ år lang, hvor en normal professionsbacheloruddannelse er 3½ år. Det skyldes dog at de sidste to år er en turnusordning, hvor du kommer ud i lønnet tjeneste og får testet din viden af.


Det første 3½ år af uddannelsen består af et halvt års grunduddannelse og 3 års uddannelse som ortopædingeniør.


Selvom uddannelsen har sit udgangspunkt i Århus, så foregår de 3 år i Jönköping i Sverige.


På bandagist-uddannelsen, lærer du at lave proteser, bandager og andre hjælpemidler.


Du kommer til at beskæftige dig med mange forskellige handicappede mennesker, som har brug for disse hjælpemidler, så ud over den tekniske viden omkring produkterne er det en god ide at have en vis interesse for feltet i forhold til at kunne sætte sig ind i patienternes situation.


I studietiden vil du blive undervist i selve håndværket, og i hele den menneskelige anatomi. Den praktiske erfaring du skal opbygge i løbet af studiet, får du i de to år hvor du er i turnustjeneste.


Det er et meget teknisk fag, hvor der arbejdes i mange forskellige materialer. Herunder træ, plastic, læder, gips, tekstiler og metal. Du skal kunne tegne skitser af en protese, da hver protese er unik og derfor skal produceres specielt til den enkelte. Derfor vil du også have behov for at lære at kunne tegne i programmet AutoCad. Man kan sige at du bliver en blanding af en arkitekt, ingeniør og sundhedspersonale.


Inden uddannelsens afslutning og lige før turnussen begynder er der et praktikophold på 10 uger. Her kan du tage praktik i både Danmark og Sverige. Skolen hjælper gerne med at finde praktikpladser.


Jobmulighederne som bandagist findes i et bandageri. De er for det meste private og selvstændige virksomheder. For det meste foregår selve arbejdet som bandagist i bandageriet, men man kan også arbejde på sygehuse, i institutioner eller i private hjem hos patienten.Jobmuligheder

BandagistSpecielle adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:


-Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
-En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
-Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten kemi C eller bioteknologi A. Desuden enten fysik A eller geovidenskab A.


De specifikke adgangskrav skal være bestået.


Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.Ansøgningsfrister

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), men du kan også søge optagelse ved at henvende dig direkte til skolen. Der er kun optagelse om vinteren. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optages dem, der er bedst kvalificerede. Ansøgningsfristen er den 1. december. Uddannelsen begynder 1. februar.