Audiologopædi - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Kandidat Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Kandidat
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Audiologopædi

Kandidatuddannelsen i Audiologopædi varer 2 år og du er officielt uddannet efter dit speciale er godkendt og bestået. Rent teknisk har du mulighed for at følge 2 ud af 3 udbudte hovedkurser:


- Audiologi
- Læsning
- Voksenlogopædi


Det er værd at bemærke at en stor del af pensum er på engelsk. Hvert af hovedkurserne inkluderer et praktikophold ved en klinik eller offentlig institution, hvor du i praksis kan udøve dine kompetencer under supervision af en uddannet audiologopæd.


Praktikopholdet er altid en god mulighed for at skabe grobund for sin kommende arbejdsplads, med mindre du selvfølgelig vil studere videre og forske i branchen.


Som uddannet kandidat i audiologopædi har du en kompetence der dækker fra viden og forståelse af sproglige kommunikationsvanskeligheder, grammatik, fonetik og pragmatik.


Du får også en forståelse for de sproglige færdigheders kognitionspsykologiske og fysiologiske basis og dermed færdigheder i at formidle undersøgelsesresultater både til pårørende, specialister og fagpersoner.


Vælger du studiet Audiologopædi, så opnår du stor kompetence indenfor hørenedsættelse- og talebesværsområdet. Audiologopædi er velegnet som kandidat studium for studerende med en bachelor i logopædi, audiologopædi eller lignende uddannelse. Uddannelsen tillader dig at specialisere dig i enten audiologopædi eller teknisk audiologi og det er også muligt at følge en særlig forskerrettet specialisering.

Disciplinen "audiologopædi" giver dig mulighed for at undervise indenfor tal-, sprog-, stemme- og høreområdet. Desuden får du ekspertise til at undersøge og tilpasse højteknologiske høreapparater. Audiologi er derfor et perfekt springbræt til at starte egen virksomhed.

Den forskerrettede specialisering lader dig dykke dybt ned i audiologopædiske fagområde og foretage selvstændig forskning.


Jobmuligheder

Da audiologopædi handler om kommunikationshandicaps, vil ansættelse ofte ske på kommunikationscentre, talehøreinstitutter og specialundervisningscentre. Det er her, amtslige behandlingstilbud til kommunikationshandicappede er samlet – både indenfor tale-høre og læseområdet. Ansættelse kan også ske i det kommunale PPR-regi (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning). Her vil arbejdet typisk handle om børn med kommunikationsvanskeligheder af forskellig art. Udover kontakten med børnene er en vigtig del af dette arbejde rådgivning af pædagoger og forældre.