Advokatsekretær - Jura grundkurser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding Ingen SU eller løn Supplerende adgangskurser, Fagkurser, Erhvervskurser 0 år9.6 måneder Ingen Jurainstituttet
By Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Supplerende adgangskurser, Fagkurser, Erhvervskurser
Varighed 0 år9.6 måneder
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Jurainstituttet
Advokatsekretær - Jura grundkurser

BLIV ADVOKATSEKRETÆR


Bliv klædt på til nye jobmuligheder med et deltidsstudie, der skoler dig til et job med juridiske opgaver.


OM UDDANNELSEN


Med vores uddannelse som advokatsekretær får du muligheden for at varetage jobs, der indebærer de juridiske arbejdsopgaver, som ikke kræver en juridisk universitetsuddannelse.


Du kan f.eks. komme til at arbejde i tæt samråd med advokaten eller som sagsbehandler i forsikringsselskaber og banker m.m.


SELVSTUDIE ELLER KLASSEUNDERVNING


Uddannelsen læses på deltid, og fordi de både skal passe til dig med fuldtidsjob og dig uden, udbyder vi vores uddannelser på to måder. Enten som selvstudie gennem e-learning eller som klasseundervisning, der enten foregår i København eller Aarhus


UDDANNELSE PÅ TRE NIVEAUER


Alt afhængig af din erhvervserfaring og faglige baggrund giver vi dig muligheden for at læse uddannelsen på tre forskellige niveauer:


Jura Basis – Den grundlæggende advokatsekretæruddannelse


Optagelse på Jura Basis uddannelsen forudsætter, at du som udgangspunkt har gennemført folkeskolens afgangseksamen.
Et egentligt kendskab til juridiske fagområder er ikke nødvendigt, det får du hos os.


Jura Plus – Den udvidede advokatsekretæruddannelse


Optagelse på Jura Plus uddannelsen forudsætter at du kan tilegne dig viden svarende til et gymnasialt niveau.
Et egentligt kendskab til juridiske fagområder er ikke nødvendigt, det får du hos os.


Jura Erhverv – Juridisk Assistent, special uddannelse i Erhvervsret


Optagelse på Jura Erhverv uddannelsen forudsætter, at du har kompetencer svarende til gymnasialt niveau. Det er en styrke, hvis du har erhvervserfaring fra et administrativt job, men ikke et krav. Et egentligt kendskab til juridiske fagområder er ikke et krav, det får du hos os.


 


Jobmuligheder

Juridisk kontorassistent eller advokatsekretær