Administrationsøkonom

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aarhus, Odense SU berettiget Akademiuddannelser 2 år Gymnasiel Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
By København, Aarhus, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Akademiuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Professionshøjskolen Metropol
Erhvervsakademi Sjælland
Administrationsøkonom

Uddannelsen til Administrationsøkonom er klassificeret som en videregående akademiuddannelse, der tager 2 år at gennemføre. Som Administrationsøkonom kommer du til at arbejde indenfor mange spændende arbejdsområder, der alle har relation til administration. Du vil opnå en solid viden om discipliner som sagsbehandling, udvikling, analyse og styring af elektroniske data, teamkoordinering og personalestyring.

Din arbejdsproces vil lægge stor vægt på selvstændig planlægning, analysering og kundekontakt, og du vil arbejde meget med at skabe løsninger imellem mennesker. Som Administrationsøkonom falder mange af dine arbejdsopgaver indenfor forholdet mellem borger og private og offentlige forvaltninger, der oftest omfatter beslutningstagning, projektstyring, udliciteringsopgaver, kvalitetskontrol og - styring og personaleudvikling.

Du får undervisning i blandt andet jura og intern kommunikation, så du kan forstå og håndtere forskellige juridiske forhold og dermed også tage stilling til dem, med mindre de er så komplekse at der skal en advokat ind over. Som serviceøkonom kan du også blive projektleder for diverse projekter.


Jobmuligheder

Administrationsøkonomen arbejder i forvaltninger og administration inden for den offentlige sektor, og i private virksomheder. Administrationsøkonomen varetager også controller-funktioner, kvalitetskontrol og selvstændig kontakt til underleverandører og institutioner. Andre opgaver kan være vedligeholdelse af informationer og relationsdatabase på internet og intranet samt håndtering af forespørgsler via net.



Specielle adgangskrav

Studentereksamen, HHX, HTX eller HF med erhvervsøkonomi B og/eller matematik B. Erhvervsuddannelse i kontor med engelsk C og erhvervsøkonomi B og/eller matematik B.