5-PATH® hypnoterapeut

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding Ingen SU eller løn Fagkurser, Supplerende adgangskurser, Alternative uddannelser 5 måneder Ingen Hypnosehuset Danmark
By Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Fagkurser, Supplerende adgangskurser, Alternative uddannelser
Varighed 5 måneder
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Hypnosehuset Danmark
5-PATH® hypnoterapeut

Hypnoterapeut-uddannelsen hos Hypnosehuset Danmark giver dig mulighed for, at starte op som selvstændig hypnoterapeut lige efter endt uddannelse.

Med uddannelsen får du mulighed for at hjælpe klienter med at håndtere eksempelvis angst, stress eller depression, så de kan få en hverdag til at fungere og få glæden tilbage i livet.

Hos Hypnosehuset Danmark får du masser af superviseret praktisk træning og teori, samt undervisning af to undervisere i alle timerne. Uddannelsen opfylder, som det første sted i Danmark, kravet på de obligatoriske 250 timer man, som alternativ behandler, skal have i sit hovedfag for at kunne blive godkendt af RAB (Registrerede Alternative Behandlere) samt for at kunne blive momsfritaget.

Målet med uddannelsen er, at du straks efter endt uddannelse, trygt kan varetage din egen praksis. Du bestemmer selv, om det skal være på fuldtid eller deltid.

Hør mere om uddannelsen til Hypnoterapeut. Bliv ringet op til en uforpligtende personlig samtale.

Hos Hypnosehuset Danmark bliver du undervist i en meget dybdegående og struktureret form for hypnoterapi, der kaldes 5-PATH®. 5PATH® står for Fem Faset Avanceret Hypnose. Du lærer om alle fem faser så du er fortrolige med dem, og præcist ved, hvad dit næste skridt som terapeut er. Du ser video med en klient, som man følger igennem alle faserne, og ser på denne måde, teknikkerne anvendt i praksis samt følger udviklingen hos klienten. Dette giver et godt indblik i, hvordan en session foregår og hvordan en klient forholder sig til terapien både før, under og efter hypnosen. Undervisningen veksler desuden mellem teori, demonstrationer og masser af praktisk træning.

Du får naturligvis grundig indføring i hvad hypnose tilstanden er og hvad den ikke er. Du lærer, at forstå og at kunne forklare hvorfor hypnoseterapi virker så hurtigt og effektivt, i arbejdet med klienters udfordringer. Og du lærer udføre dybdegående og meget effektiv terapi i hypnosetilstanden.

Der findes mange forskellige teknikker til at guide dine klienter i hypnose, hurtigt og effektivt. Du vil, i undervisningen, lære at anvende de hurtigste mest effektive teknikker og du vil, sammen med dine medstuderende, øve dig i at anvende disse teknikker, både i undervisningen samt i studiegrupperne, inden du vil anvende dem på dine prøve-klienter. Dette gøres for at sikre, at du føler dig tryg ved at have rigtige klienter i behandling, allerede fra første klient.

I undervisningen lærer du også om, at der findes forskellige dybder af hypnose, hvordan du kan skelne dem fra hinanden og du lærer at teste for disse stadier, så du sikrer dig størst mulig modtagelighed og dermed mest mulig forandring hos klienten.

Mange af de terapiformer, som man kender fra andre terapeutiske tilbud, er også en del af hypnoterapeut-uddannelsen. Blandt andet er regressionsterapi, NLP teknikker, gestalt terapi, kognitiv terapi og partsmeditationsterapi nogle af de teknikker, der bliver undervist i. Da vores modtagelighed samt forandringsparathed er større i hypnose end i den ”vågne” tilstand bliver de, i forvejen gode terapi former, både meget hurtigere og mere effektive i hypnosen, end de er i deres rene form.

Læs mere om hypnoterapeutuddannelsen her.

Der er meget psykologi forbundet med det, at være hypnoterpeut, hvilket gør det vigtigt, også at forstå visse psykologiske faktorer, som du derfor også bliver undervist i. Du lærer at forstå, hvorfor mennesker reagerer som de gør og hvilken indflydelse vores følelser har på vores handlinger. Mange af menneskers handlinger foregår, helt ubevidst, ud fra de overbevisninger og kodninger, de har fået skabt, undervejs i deres opvækst. Det kommer eksempelvis til udtryk som uhensigtsmæssige vaner eller mønstre og ofte forringer de menneskers hverdag, når det giver sig til udtryk som eksempelvis angst eller stress. Det kan også være ting man gør for meget af, som f.eks. at ryge, drikke eller spise. Eller det kan være ting man gør for lidt af f.eks. tror på sig selv, spiser sundt og slapper af.

Du bliver vejledt igennem det bevidste, det underbevidste og det ubevidste sind, samt følelsernes sprog, således du lærer at forstå hvordan de fungerer og dermed bliver i stand til, at håndtere klienters udfordringer og hjælpe dem til varig forandring. 

Udover selve hypnosen lærer du også hvordan du kan undervise dine klienter i en avanceret form for selvhypnose, som kaldes for 7th Path Selvhypnose®. Det er en teknik der, lige som 5-PATH®, af-programmerer gamle overbevisninger og erstatter dem med nye og mere gavnlige følelser og overbevisninger. Du lærer at afholde kurser i denne teknik, hvor du kan lære hele grupper af mennesker, at arbejde med disse transformerende teknikker, eller du kan give dem med til de klienter du har i behandling, således at de selv kan fortsætte deres positive udvikling efter behandlingen.

Mål og målsætninger er vigtige for dine klienter, for at de skal føle, at de udvikler sig i den rigtige retning. Du får undervisning i, hvordan du bedst muligt lærer dem at sætte mål på den rigtige måde, så de også er lette at følge.

Sidst men ikke mindst får du et indblik i hypnosens historie, samt hvordan du skaber din egen succesfulde praksis og hvad de etiske spilleregler er, for at være en dygtig hypnoterapeut samt en god kollega.

Alt grundmateriale er oversat til dansk, men mange fagtermer vil være på engelsk.

Efter endt uddannelse:

Nu kan du kalde dig selv for 5-PATH® hypnotisør og hypnoterapeut samt 7th Path selvhypnoseinstruktør®.

Louise og Tonny er gerne behjælpelige med at finde prøveklienter til dig, hvis du ikke kan selv, så du efter ganske kort tid kan tjene dine uddannelsespenge hjem igen samt få den fornødne træning for at kunne blive sikker i dit arbejde.

Det er et vigtigt succeskriterium for Louise og Tonny at du føler dig tryg og sikker under alle processerne igennem hele uddannelsen. Derfor står de også til rådighed med sparring og vejledning hele vejen igennem.

Selvudvikling er en vigtig del af uddannelsen. Du vil derfor selv gennemgå et forløb med 7th Path selvhypnose®, undervejs i uddannelsen, med fokus på egne overbevisninger og begrænsninger. Derudover er der meget fokus på supervision, gruppearbejde og arbejdet med dine prøveklienter, som ligeledes medvirker til din selvudvikling og evalueres undervejs.

Du er ikke alene med din praksis når du er færdiguddannet. Du kan mødes med kolleger fra hele landet til faglig sparring, samt via Hypnosehuset Danmarks faglige Facebookgruppe eller den internationale 5-PATH® sammenslutning, som du automatisk bliver medlem af.

Hypnosehuset Danmark afholder løbende kursusdage for tidligere kursister, hvor de får mulighed for, at videreudvikle deres færdigheder samt tilegne sig ny viden og endnu flere redskaber.Jobmuligheder

Hypnoterapeut, selvstændig med egen praksis

Få mere information

Indtast dit navn samt e-mail eller telefonnummer, så kontakter Hypnosehuset Danmark dig med mere information om hvordan du bliver 5-PATH® hypnoterapeut