Trommelinje

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Den Rytmiske Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Den Rytmiske Højskole
Trommelinje

På trommelinjen vil du få soloundervisning i trommer, trommeworkshop og spille trommer på et sammenspilshold. Derudover er der en lang række fag, nogle fælles for alle, andre er valgfag. Udenfor undervisningstiden er alle vores faciliteter åbne, så der fx kan øves, spilles i fritidsbands eller laves studieindspilninger.


At få lyd ud af en violin kræver øvelse, det er ikke nødvendigt med trommer. Ligeså simpelt og basalt dette instrument kan være, ligeså teknisk kan det være. Trommer er uden tvivl det mest fysiske instrument, det er et instrument der dikterer og styrer.

Undervisningen henvender sig til den øvede trommeslager såvel som nybegynderen. Undervisningen vil søge at berøre så mange trommerelaterede emner som muligt på en sådan måde, at den enkelte elev, efter endt semester, er i stand til selvstændigt at arbejde videre med materialet.Workshoppen


Der ligger et modul med en workshop i alle almindelige skema uger. På workshoppen vil vi tage forskellige trommerelaterede emner op. Alt lige fra ergonomi: Hvordan sidder man ved sættet, hvordan undgår man skader, placering af tammer, bækkener, stolehøjde m.m.


Vi vil lytte til og analysere forskellige stilarter, eleverne kan præsentere forskelligt musik der har/har haft betydning for deres musikalske liv, og derved lære af hinanden. Derudover vil vi kigge på forskellige grundlæggende teknikker og noget grundlæggende metrik (ottendedele, sekstendedele, trioler m.m.)


Workshoppen giver god mulighed for at udnytte det sociale aspekt: vi kan lære af hinanden og udveksle erfaringer. Workshoppen er også det forum hvor vi kan tage fat i nogle emner den enkelte elev finder interessant- selvfølgelig forudsat at resten af holdet kan se en relevans, det kunne f.eks. være: stemning af trommer, mikrofoner, gennemgang af de forskellige skindtyper, percussionworkshop eller noget helt andet.


Soloundervisning


Vi arbejder med teknik: stikteknik, stortromme, hi-hat, koordination, klang, grooves og forskellige stilarter, og metrik og en smule nodelære.


Alt sammen ud fra den enkelte elevs niveau og ønsker. Undervisningen favoriserer ikke enkelte stilarter, således vil eleven kunne finde brugbare metoder hvad enten det er jazz eller hård rock der er den foretrukne genre.


Der vil blive omdelt en del skriftligt materiale, ligesom musikeksempler vil være en hel naturlig del af undervisningen. Vi vil konstant søge at ”gå til kilden”. Bøger, instruktions DVD’er og internetklip vil flittigt blive brugt i undervisningen.


Skolen råder over flere øvelokaler, derudover er der to deciderede ”trommeboxe”, som står udelukkende til disposition for trommeslagerne, du kan derfor se det som en oplagt mulighed til at få lagt en daglig øve rutine- noget jeg på det kraftigste vil anbefale. På DRH har du alle muligheder, så hvor langt du vil nå, afhænger i høj grad af hvor meget arbejde du lægger i det.


Sammenspil
Sammenspil er det det hele drejer sig om!
Her får du ægte jord under neglene, i sammenspilstimerne har du muligheden for at prøve tingene af i praksis, samtidig kan du tage ting med tilbage til solo undervisningen, hvis der er noget der ”driller”.


Vi vægter sammenspillet meget højt, og du får derfor her en god mulighed for at udvikle både musikalske og personlige sider af dig selv.


Linjetimer


Dette er et ugentlig 2-lektioners modul som vil ændre indhold i løbet af semestret. I starten vil der være niveaudelt teori/hørelære for alle, men efter ca. 4 gange vil der blive mulighed for, at vælge mellem forskellige linjerelaterede fag. Det kan fx være;


- SDS (Sang, Dans og Spil)
- Teori og hørelære
- ”Open Door”, ”Fri Improvisation”, eller Intuitiv Improvisation
- Improvisation
- Sangworkshop
- Rotation


Udstyr
Som Trommeslager finder du selvfølgelig 'hele' trommesæt som for eksempel i øvelokale 3: 1 Trommesæt Gretch: 10",13",15",22", G.A.M. kobberlilletromme 14"x5", 22" Cope bækkener: 22" ride, 16" crash, 18" crash, 15" Hi Hat. Herudover kan du i andre øvelokaler finde bla. Zildjian, Paiste, Sabian, Pearl, Ludwig, Yamaha.