Stormøde om seksualundervisning

Stormøde om seksualundervisning

Eleverne er topmotiverede, men seksualundervisningen mangler status og er lidt tilfældig. Sådan lød budskabet fra Foreningen Sex og Samfund, da den, Danske Skoleelever og andre parter diskuterede fagets vilkår med undervisningsministeren.
Røde ører og krummede tæer i klasselokalet. Hvem mindes ikke seksualundervisningen i folkeskolen? Den 25. januar var Danske Skolelever, Skolelederne og en række andre parter inviteret til stormøde i Undervisningsministeriet. Dagens emne var seksualundervisningen i folkeskolen. Spørgsmålene var mange. Hvordan kan undervisningen i faget blive bedre? Skal det have fast timetal? Skal lærerne tilbydes bedre efteruddannelse? Eller er det noget helt fjerde, der skal til? De unge er meget optagede af emnet. Måske er det lærernes interesse, det kniber med? ”Det er jo sjovt at tale med børn og unge om, hvad det er at være forelsket, og hvordan kroppen forandrer sig. Det skal de ikke være så bange for,” sagde Rikke Møller fra ”Sundhedshus for Unge” i Århus.

Altid vanskeligt

Eleverne er topmotiverede, men faget mangler status. Derfor bliver undervisningen lidt tilfældig, lød det fra Foreningen Sex og Samfund. Til gengæld er det foreningens erfaring, at skolerne er meget interesserede i godt undervisningsmateriale og rammer at undervise ud fra. Danske Skoleelever er bekymret for lærernes forudsætninger for at undervise i faget. Halter de, kan vigtige emner som for eksempel homoseksualitet let overses. Ifølge Danmarks Lærerforening er faget vanskeligt at undervise i, fordi der altid vil være unge, som oplever, at de har problemer og har det svært med seksualiteten. ”Derfor kan lærerne altid have en oplevelse af, at de ikke underviser optimalt i faget. Måske handler det også om at afstemme forventninger. Hvad kan skolen, og hvad kan den ikke på det her område?” sagde afdelingschef i Danmarks Lærerforening Jesper Støier.

Inddrag forældrene

Der var bred enighed om, at forældrene skal inddrages i, hvordan den enkelte skole griber faget an. Derfor skal skolebestyrelserne udarbejde principper for, hvordan undervisningen tilrettelægges på skolerne. En måde er at gribe faget an på er at efteruddanne en række lærere på den enkelte skole. Så er det ikke nødvendigvis klassens faste lærere, der underviser i emnet. Ellers kan eksterne undervisere inddrages, lød det fra Skolelederne. ”Kunne man ikke sprede den viden og erfaring, der allerede er på skolerne?” spurgte Karsten Sørensen fra KOSMOS, som er det nationale videnscenter for sundhed, kost og motion. Fra professionshøjskolerne/læreruddannelsen kom et forslag om at tilbyde seksualundervisning som efteruddannelse i et modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Flere roste kvaliteten i Undervisningsministeriets læreplaner, som er udarbejdet af ministeriet i samarbejde med KOSMOS og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Ledernes ansvar

Undervisningsminister Bertel Haarder konkluderede, at parterne er enige om ledelsens ansvar for, at det på den enkelte skole drøftes, hvordan undervisningen af emnet skal tilrettelægges. Afhængigt af klassetrin kan ledelsen beslutte, om undervisningen skal foregå i klassens tid, eller om biologilæreren i 7. klasse for eksempel skal have en ekstra time i 14 dage. ”Jeg får ikke den opfattelse, at et fast timetal er løsningen,” sagde han. Ministeren synes godt om forslaget om, at principperne for seksualundervisning fastsættes i skolebestyrelserne.

Selvstudium og efteruddannelse

Som supplement til læreruddannelsen skal professionshøjskolerne udbyde kurser i folkeskolens timeløse fag, der også omhandler sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, men ikke alle steder er der lige stor søgning til disse kurser blandt de studerende. ”Det er næsten en garanti for, at der ikke i alle lærerteam findes en lærer, som har forudsætninger for at undervise i faget. Det taler for, at der ud over læreplanerne findes spændende materiale, hvilket der allerede gør. I de tilfælde må man så forudsætte lidt selvstudium eller efteruddannelse,” sagde Bertel Haarder. Blandt de mange input indgik muligheden for, at Undervisningsministeriet sammen med Skolelederne sætter fokus på undervisningen i emnet i et brev, der blandt andet informerer om mødet og sendes ud til alle skoler. Der var også forslag om at sprede de gode eksempler og ideer samt opfordre skolerne til at prioritere faget. Med henblik på mulig forbedring af seksualundervisningen vil de mange input fra mødet blive drøftet i forligskredsen.

Fakta

Seksualundervisning * Seksualundervisningen indgår i kurset sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på læreruddannelsen. * Skolerne er forpligtede til at sætte tid af til og undervise i seksualundervisning, der er et såkaldt timeløst fag. * Der er bindende mål for undervisningen. De blev sidst revideret i 2009. Følgende eksterne parter var repræsenteret * Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse * Sundhedsstyrelsen * KL * Skolelederne * Danmarks Lærerforening * Danske Skoleelever * Skole og Samfund *Professionshøjskolerne/ læreruddannelsen * Foreningen Sex og Samfund * KOSMOS – Nationalt Videncenter for Sundhed, Kost og Motion * Sundhedshus for Unge, Århus. Kilde: Undervisningsministeriet