Skuespilleruddannelsen

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kunstuddannelser 4 år Gymnasiel Den Danske Scenekunstskole København
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kunstuddannelser
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Den Danske Scenekunstskole København
Skuespilleruddannelsen

Skuespilleruddannelsen på Statens Teaterskole varer fire år. På det to-årige basisforløb lærer du, som studerende det grundlæggende skuespillerhåndværk gennem undervisning i blandt andet tale, sang og bevægelse. I kortere og længere produktionsforløb lærer du at improvisere, analysere, udvikle og arbejde med en karakter og rolle, og det praktiske arbejde suppleres med teoretisk undervisning. Senere fordyber og specialiserer du dig fagligt og kunstnerisk på den to-årige overbygning gennem mere krævende roller og stor variation i udtryk, former og typer af dramatik fra klassisk til moderne.


Derudover skaber du en række forestillinger og er i praktik på et professionelt teater. Du arbejder metodisk med skuespillerfaget. Et af de vigtigste udgangspunkter er den såkaldte psyko-fysiske metode, hvor rollearbejdet fokuserer på det fysiske og psykologiske element i skildringen af en kompleks karakter. De studerende møder også andre arbejdsmetoder for eksempel den fysisk-visuelle, hvor materialet til en forestilling tager afsæt i eksempelvis et tema, et sted, et rum eller et billede. Skuespillere fra Statens Teaterskole kan derfor arbejde alsidigt med deres fag i både traditionelle og eksperimenterede forestillinger, ligesom de får en bred medieuddannelse.


Skuespilleruddannelsen er i høj grad praktisk orienteret, og de studerende lærer gennem praktiske øvelser og opgaver af stigende sværhedsgrad. Deres undervisning bliver afprøvet i små og store forestillinger på skolen, og deres faglige udvikling bliver vurderet i evalueringssamtaler flere gange om året. Skuespilleruddannelsen har ingen traditionelle eksaminer.


Jobmuligheder

Skuespillerens arbejde er at skabe levende mennesker inden for en dramatisk kontekst ved hjælp af tekst, krop, stemme, sprog, fantasi, indlevelsesevne, musikalitet og viden. Skuespillere arbejder med teater, film, reklamer, radio- og tv-dramatik.