Skrivekunstskolen - Aarhus Litteraturcenter (forfatterskole)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav
Aarhus Ingen SU eller løn Fagkurser Ingen
By Aarhus
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Fagkurser
Adgangskrav Ingen
Skrivekunstskolen - Aarhus Litteraturcenter (forfatterskole)

Skrivekunstskolen er et tilbud for unge i alderen 18-30, som vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage – kun en lyst til at arbejde med den kreative proces, som er tekstproduktion og tekstkritik.

Der lægges vægt på den personlige, kreative udvikling og det sociale samvær. Skrivekunstskolen ser det nyttige i at kunne udsætte sig selv for kritik – at finde styrken til at gøre sig sårbar. Det er deres ambition, at eleverne efter undervisningsforløbet skal forlade Skrivekunstskolen ikke bare som bedre forfattere, men også stærkere individer.

Forløbet

På Skrivekunstskolen arbejder eleverne med at skrive poesi og skønlitteratur. Der er ingen regler for, hvilke genrer man skal beskæftige sig med. Alle bliver del af en konstruktiv kritikkultur, hvor forfatteren såvel som læseren/kritikeren tages alvorligt. Eleverne præsenteres undervejs for nyere, dansk litteratur, der kan perspektivere deres tekster og læsninger.

Skriveøvelser udgør hovedbestanddelen af undervisningen i den første uge af forløbet. Derefter er der rig mulighed for at arbejde med et manuskript og/eller en ansøgning til en af Nordens forfatterskoler eller noget helt tredje. Det står eleven frit for at lægge engagementet dér.

Ca. en gang hver anden uge skriver holdet på en anden lokation end Godsbanen. Både for at give afveksling rent rumligt og for at samle inspiration. Holdet har blandt andet besøgt Domkirken, ARoS, Botanisk Have, Kvindemuseet og IKEA.

I løbet af semestret inviteres professionelle forfattere og/eller universitetsundervisere ind som gæstelærere. Det gøres eksempelvis være med fokus på en særlig genre/stil, som denne forfatter/underviser er kyndig i.

Semestret afsluttes med en antologi, der samler et udvalg af elevernes tekster.

Undervisningsstrategier

• Skriveøvelser er undervisningens fundament. Med skriveøvelserne producerer vi tekst, som vi kan arbejde videre med.

• Prima vista læsning og –kritik angår elevernes egne tekster og vil sige, at man præsenteres for en tekst, man ikke på forhånd har læst, og som man giver kritik på i plenum. Hensigten er, at eleverne skal lære, hvad det vil sige at forholde sig umiddelbart til en tekst og på den måde skærpe det kritiske blik.

• Forudgående læsning med efterfølgende kritik giver eleverne mulighed for at give og få en mere omfattende kritik på længere tekster. Der lægges vægt på samtalen om teksten og den frie diskussion, hvori vi finder, hvilke perspektiver teksten har i sig.

• Dr. Tekst giver eleven alenetid med underviseren, der på forhånd har læst elevens tekst og giver grundig og dybdegående tekstkritik.

• Nyere dansk litteratur samt kanonisk verdenslitteratur bliver læst løbende. Det handler om at udvide kendskabet til nyere udgivelser/forfattere samt at finde referenceramme og inspiration deri.

Læs mere på hjemmesiden: http://www.litteraturen.nu/sks/