Skøjtebaner i Aalborg Kommune

Skøjtebaner i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune kontrollerer istykkelsen på udvalgte steder, som er egnet til skøjtning i naturen. Der bliver kontrolleret på følgende steder: * Tylstrup - søen ved motorvejen * Lindholmsvej/Højens Allé * Gl. Golfbane ved kollegievej * Østerådalen (den sydligste del) * Fjellerad * Volsted * Øster Uttrup * Øster Sundby * Mølledammen i Kongerslev * Kildebæk ved Gadekærsvej i Sejlflod * Bydammen i Hals * Bydammen i Gandrup * Bydammen i Ulsted
Når isen er målt til 13 cm tyk, frigives arealet til skøjtebane, og der vil i den forbindelse blive opsat skilte med påskriften "Isen er sikker". Indtil da er al færdsel på isen usikker og på eget ansvar. Der vil i slutningen af uge 50, blive foretaget målinger på de ovenstående steder og resultatet vil kunne læses her på hjemmesiden. Skema med istykkelsen på søer i Aalborg Kilde: Aalborg Kommune