Skøjtebaner i Aalborg Kommune

Skøjtebaner i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune kontrollerer istykkelsen på udvalgte steder, som er egnet til skøjtning i naturen.

Der bliver kontrolleret på følgende steder:

* Tylstrup - søen ved motorvejen
* Lindholmsvej/Højens Allé
* Gl. Golfbane ved kollegievej
* Østerådalen (den sydligste del)
* Fjellerad
* Volsted
* Øster Uttrup
* Øster Sundby
* Mølledammen i Kongerslev
* Kildebæk ved Gadekærsvej i Sejlflod
* Bydammen i Hals
* Bydammen i Gandrup
* Bydammen i Ulsted

Når isen er målt til 13 cm tyk, frigives arealet til skøjtebane, og der vil i den forbindelse blive opsat skilte med påskriften "Isen er sikker". Indtil da er al færdsel på isen usikker og på eget ansvar.

Der vil i slutningen af uge 50, blive foretaget målinger på de ovenstående steder og resultatet vil kunne læses her på hjemmesiden.

Skema med istykkelsen på søer i Aalborg

Kilde: Aalborg Kommune