Skibsofficer hos A.P. Møller-Mærsk

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding SU berettiget Shippinguddannelser Gymnasiel Mærsk
By Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Roskilde, Kolding
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Shippinguddannelser
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Mærsk
Skibsofficer hos A.P. Møller-Mærsk

BLIV SKIBSOFFICER HOS A.P. MØLLER-MÆRSK:
Uddannelsen til skibsofficer er en blanding af skibsfører- og maskinmesteruddannelsen. Uddannelsen giver dig et bredt kendskab til den maritime sektor, og afhængig af hvilken retning du vælger at gå under uddannelsen, kan du enten arbejde som maskinmester eller skibsfører efter endt uddannelser. Det er også muligt, at arbejde som skibschef, hvilket betyder, at man både har specialiseret sig som maskinmester og skibsfører.


TIL SØS:
Du vil i din periode som skibsofficerkadet blive tilknyttet et af skibene i flåden. Du vil både have tid på broen og i maskinen. På den måde får du indblik i de forskellige opgaver, samtidig med at du har mulighed for at afprøve teori i praksis. Du vil under din praktikperiode være tilknyttet en af de uddannede officerer.Første praktikperiode
:
Denne praktik vil foregå på et af flådens containerskibe, og I vil være op til fire kadetter af sted på samme tid. Praktikperioden er omkring tre måneder, hvilket giver dig god mulighed for at opleve livet ombord på skibet og samtidig se noget af verden.


Anden praktikperiode:
Anden praktikperiode er kendetegnet ved, at du kommer rundt i hele flåden. Du vil derfor, så vidt det er muligt, komme ud på både et container-, tank- og supplyskib. Du vil opnå erfaring med forskellige skibstyper, samtidig med at du opnår indsigt i de forskellige arbejdsopgaver i henholdsvis maskinen og på broen. Mellem første og anden praktikperiode har du modtaget undervisning i bl.a. maskinteknik, navigation og skibsteknik. Det forventes derfor, at du i højere grad tager aktiv del i det praktiske arbejde ombord på skibet.


PÅ SKOLEN:
Uddannelsen til skibsofficer består af et junior- og et seniormodul. På seniormodulet vælger man i hvilken retning, man ønsker at specialisere sig.


JUNIORMODUL:
De første seks måneder af uddannelsen foregå på SIMAC i Svendborg. På denne del af uddannelsen vil du bl.a. modtage undervisning i sikkerhed, maritimt engelsk og grundlæggende sømandskab. Derudover kommer du på værkstedsskole.


Efter grunduddannelsen kommer du ud at sejle i tre måneder. Derefter fortsætter du på værkstedsstolen i tre måneder, hvor du vil skulle arbejde mere i dybden med teori, som bl.a. involverer fag som:  • Navigation

  • Maskinteknik, skibsteknik og elektroteknik

  • Simulatorsejlads

  • Brandbekæmpelse, inkl. røgdykkerkursus

  • Radiokursus og meteorologi


Forløbet varer 21 måneder, hvorefter du tager på anden praktikperiode til søs.
Når anden praktikperiode er slut skriver du et bachelorprojekt, før du kan begynde på seniormodulet.


SENIORMODUL:
Du skal på seniormodulet vælge, i hvilken retning du ønsker at specialisere dig, om det skal være inden for det nautiske eller tekniske område. Du kan også vælge at fortsætte med begge. Du vil under uddannelsen opnå de samme høje kompetencer som maskinmester- og skibsføreruddannelsen. Når du er færdiguddannet skibsofficer har du, afhængigt af hvilken retning du har valgt at specialisere dig, de teoretiske beviser, der kvalificerer dig til at blive maskinchef eller kaptajn. Du vil dog efter endt eksamen starte din karriere som juniorofficer. Det er herefter den praktiske erfaring, som er afgørende for, hvor hurtigt din videre karriere vil forløbe.


Uddannelsen til skibsofficer er SU-berettiget.


INTERESSERET?
Tilmeld dig vores talent-pulje og få information og relevante nyheder HER.

Læs mere om livet i Maersk HER.


Jobmuligheder

Skibsofficer