Sammenspil

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Den Rytmiske Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Den Rytmiske Højskole
Sammenspil

Sammenspils undervisningen er et af de store fag på musiklinjen. Det er her man kan samle og bruge mange af de færdigheder man har, og som man får også fra de andre fag (fx. soloundervisning, teori, improvisation, tekst og musik mv.)


Undervisningen spænder vidt fra indøvelse af numre og afprøvning af arrangementer over workshops og performance til studieindspilninger og planlægning og gennemførelse af turné med livekoncerter. Man får således prøvet alle de facetter af, som hører til at arbejde med et professionelt band.


Undervisningen
Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes niveau og engagement, og det er eleverne der i samarbejde med læreren former og bestemmer indholdet af undervisningen og former bandet. Der er altså ikke på forhånd lagt nogle rammer og man kan således komme vidt omkring med bandet.


Nogle bands tager udgangspunkt i en bestemt genre, det kan være alt fra rock og pop over funk og soul til jazz og world. Man finder og indstuderer sange og specialiserer sig i genren med dens særlige finesser, karakter og lyd. Andre blander kortene fordi det er sjovt at arbejde med mange forskellige genrer, eller man leger med genrerne og laver en jazzstandard om til en rock ballade – eller omvendt.


Andre ser det som noget helt essentiel at komponere og skrive sange selv, og nogle bands vælger helt eller delvist kun at arbejde med eget materiale. Også her er der mange muligheder: Nogle komme med næste færdige sange der bare skal finpudses, andre kommer bare med et godt riff eller en tekst som man så arbejder videre med eller man starter helt forfra og jammer sig frem.

Det er altså op til sammenspilsholdet at give bandet karakter, indhold og udtryk og her er engagementet og intensiteten stor. Ofte ender bandet med at blive en lille familie hvor man både musikalsk og socialt er tæt på hinanden.