Sådan kan et udlandsophold skrues sammen

Sådan kan et udlandsophold skrues sammen

Der er hjælp på vej til de studerende på videregående uddannelser, som vil rejse ud i løbet af deres studietid. Ny praktikguide henvender sig til medarbejdere på institutionerne, og internetportalen gribverden.dk henvender sig til studerende med udlandsdrømme.
Det er obligatorisk for studerende på erhvervsakademi-uddannelserne og professionsbacheloruddannelserne at komme i praktik i løbet af deres uddannelse. Og selv om praktikken med fordel kan tages i udlandet, oplever mange studerende, at der er store udfordringer i forbindelse med at arrangere et udlandsophold. Styrelsen for International Uddannelse udgiver i dag den 29. oktober 2010 en praktikguide, som henvender sig til de medarbejdere på institutionerne, der arbejder med praktik i udlandet. Med praktikguiden kan de nemmere vejlede de studerende i forbindelse med et praktikophold. Ud over en vejledning til, hvordan de studerende kan komme på et praktikophold i udlandet, rummer guiden desuden en beskrivelse af de tilskudsmuligheder, der er for praktik i udlandet og videreformidler eksempler på god praksis inden for området.

Grib verden

Men det er ikke kun medarbejdere på institutionerne, der nu får lettere ved at give den rette vejledning, når det handler om at rejse ud i løbet af studietiden. Styrelsen for International Uddannelse henvender sig nemlig også direkte til studerende på de videregående uddannelser. Det sker med den ny, oplevelsesbaserede internetportal gribverden.dk, som skal motivere og inspirere studerende, der går med udlandsdrømme. På gribverden.dk kan de studerende hente inspiration dels til praktikophold, dels til studieophold. På portalen kan de studerende se, hvordan drømmen kan blive til virkelighed, og se, hvad andre har fået ud af at tage springet. Grib verden er en kampagne, hvis formål er at få flere studerende til at tage på studie- eller praktikophold i udlandet som en del af deres videregående uddannelse. Kilde: Undervisningsministeriet