Psykologi - Højskolekurser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Livsstilshøjskolen Gudum
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Livsstilshøjskolen Gudum
Psykologi

Mennesket er uden tvivl naturens største under. I faget psykologi vil vi beskæftige os med alle facetter af menneskelivet.


Det kan være svært at skabe en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og det øvrige liv, for som voksen idag konfronteres vi oftere og oftere med sporskift i erhvervsidentitet og personlig udvikling.
Du vil blive inviteret på en rejse ind i den menneskelige personlighed, hvor dine egne erfaringer og oplevelser bliver en væsentlig del af undervisningen.


På baggrund af arbejds- og livserfaring vil vi med psykologien som hjælp søge at give svar på spørgsmålene: "hvem er jeg?", "hvem er de andre?" og " hvad laver vi her?". Vi er nemlig også mennesker sammen med familie, kærester, venner og naboer i et globalt fællesskab.
Personlig udvikling er at lære om sit liv, forstå sin samtid og forholde sig aktivt til den virkelighed, man hver især indgår i.
Selvværd er et spørgsmål om at være på højde med udviklingen og ikke være gået i stå. Det drejer sig derfor om, ved hjælp af en bred kulturel orientering, at udvikle egne ressourcer for tilrettelæggelsen af egen udvikling.


Uddannelsen leverer det faglige input, hvorefter kursisterne i fællesskab hjælper hinanden med at relatere det til det liv, som vi hver især lever.


Der bliver talt om identitet, selvværd, forandringsparathed, opvækstens betydning for udvikling af vores identitet, kriser og mange flere hverdagsemner, som har stor indflydelse på vores valg af livsstil og livskvalitet.


Derudover snakkes der om socialisering; hvordan tilpasser vi os det samfund og den kultur, som vi fødes ind i.
I den forbindelse er det også vigtigt at diskutere og analysere, hvad det er for nogle normer og værdier, der kendetegner det samfund, som vi lever i.
Psykologiundervisningen skal gerne munde ud i, at du bliver klog på dig selv og de andre, det er nemlig det, det handler om.