Praktikpladser for unge må sikres

Praktikpladser for unge må sikres

Antallet af praktikpladser nærmer sig et katastrofalt lavt leje. Det har fået undervisningsminister Bertel Haarder til at holde ugentlige topmøder med DA, LO og KL, hvor situationen følges nøje. Andre organisationer som Håndværksrådet er gået ind med kraftige opfordringer om, at der gøres noget effektivt her og nu.
Regeringen har bl.a. sat fokus på, at der skal skaffes flere praktikpladser i såvel den offentlige som den private sektor. Der skal etableres incitamenter for erhvervsskolerne til praktikpladsopsøgende arbejde, styrkelse af egu bl.a. via ændret finansiering samt udvidelse af uddannelsesgarantien. Danmarks Vejlederforening vil naturligvis gerne tilslutte sig alle positive forslag, for situationen er ganske alvorlig. Foreningen vil derfor opfordre virksomhederne til – også i krisetider – at oprette praktikpladser. Forhåbentlig er den øjeblikkelige lavkonjunktur afhjulpet og krisen mindsket i løbet af de allernærmeste år, og så vil det være nødvendigt at have velkvalificeret og uddannet arbejdskraft til rådighed. Derfor bør virksomhederne have for øje, at man også på trods af krise sørger for at uddanne lærlinge. Den unikke danske vekseluddannelsesmodel med skoleophold og praktik inden for erhvervsuddannelserne skal vi værne om. Men alligevel kan det være nødvendigt for en stund at lempe på reglerne for adgang til øget brug af skolepraktik, så lærlinge kan gennemføre den ønskede uddannelse. Desuden kan udvidet uddannelsesgaranti inden for ”familien” på erhvervsskolen bringes i anvendelse, og øget tilskud til virksomheder, der tager lærlinge ind, kan også være en farbar vej. Egentlige praktikcentre kan i en overgangsfase være med til at koordinere bestræbelserne og fokusere på udvidet brug af uddannelsesgarantien. Samtidig må de mange virksomheder, der ikke i forvejen plejer at have lærlinge, kraftigt overveje at give sig i kast med at åbne for lærlinge. Det kan ende katastrofalt for såvel de unge nu som for virksomhederne på længere sigt, hvis flere og flere elever på tekniske skoler og handelsskoler står uden mulighed for at komme videre i deres uddannelse. Ikke bare for lærlinge – men som led i den samlede strategi for at imødegå afmatning inden for håndværk – er det meget spændende og positive takter, Århus kommune har slået an, idet kommunen har besluttet at sætte økonomi af til en række forbedringer inden for det offentlige for at øge beskæftigelsen. Kilde: Danmarks vejlederforening