Audiologi

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Bachelor Syddansk Universitet Odense
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Audiologi

Audiologi betyder læren om hørelsen. Mange musikere får nedsat hørelse grundet deres arbejde. Men det er ikke kun dem der er udsat. Faktisk er er flere og flere mennesker udsat for nedsat hørelse, og der er et større og større behov for at hjælpe disse mennesker.


Studiet Audiologi giver den studerende de nødvendige kompetencer til undervisning og behandling af børn og voksne med hørenedsættelse. Studiet inddrager mange forskellige humanistiske og naturvidenskabelige discipliner som psykologi, sprogvidenskab, pædagogik og handicap, anatomi, teknisk akustik, neurobiologi og neurologi. Senere i studiet vil du stifte bekendtskab med fag som medicinsk audiologi, teoretisk og anvendt sprogvidenskab, psykolingvistik og tilegnelse, audiopædi og klinik. Der indgår en praktikperiode i uddannelsen og den vil ofte foregå på en audiologisk afdeling på et hospital, på amtskommunale tale-høreinstitutter/kommunikationscentre eller lignende institutioner, der behandler hørehandicappede mennesker.


Studiet sigter på at give den studerende de nødvendige kompetencer til at opstille et undersøgelsesprogram for en hørehandicappet patient. Du bliver uddannet til, ud fra undersøgelsesprogrammet, at tolke resultaterne med henblik på tilpasning af høreapparater, samt give instruktion til din patient om brug af disse apparater. Der indgår i uddannelsen også specifikke audiologiske fag som f.eks. audiologopædi og audiologiske målemetoder.Jobmuligheder

Hørepædagog, underviser/behandler.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Samtidshistorie B