Offentliggørelse vil løfte gymnasier

Offentliggørelse vil løfte gymnasier

Nu offentliggøres de gymnasiale eksamensresultater for 2010. Resultaterne viser stor forskel mellem gymnasierne. Undervisningsministeren håber, at offentliggørelsen vil løfte gymnasierne.
Studenterne på stx, det almene gymnasium, får stadig højere karakterer end deres medstuderende på hf. Det viser en undersøgelse foretaget af Undervisningsministeriet. Karaktergennemsnittet er henholdsvis 6,9 og 5,9. Desuden får drengene fortsat lavere karakterer end pigerne. Ministeriet har også for første gang offentliggjort en liste over de enkelte gymnasiers resultater. Den viser, hvilke gymnasier, der klarer sig godt, og hvilke der klarer sig mindre godt. Listen viser, at der er store forskelle mellem gymnasierne. Landets højeste gennemsnit har studenterne fra Aurehøj gymnasium med 7,91. Landets laveste har Høng Gymnasium med 5,37. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen understreger, at resultaterne ikke er korrigeret for sociale faktorer, og at der dermed eksempelvis ikke er taget højde for, at der er forskel på, hvilken baggrund eleverne på de enkelte gymnasier har. En faktor blandt andet PISA-undersøgelser tillægger stor betydning. Alligevel er ministeren glad for offentliggørelsen. ”I regeringen tror vi på åbenhed og gennemsigtighed i uddannelsessektoren. Både forældrene og de kommende gymnasieelever har krav på at få så mange oplysninger som muligt, før de vælger gymnasium. Tallene viser, at nogle gymnasier løser opgaven bedre end andre, som de kan sammenligne sig med. Derfor forventer jeg, at gymnasierne nu meget konkret sætter ind der, hvor det halter. Vi skal ikke være tilfredse med det middelmådige, når det handler om uddannelse, men hele tiden stræbe efter det bedste. Offentliggørelsen kan tjene som øjenåbner i mange sammenhænge,” siger Troels Lund Poulsen. Top og bund blandt de gymnasiale eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial uddannelse. Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial uddannelse. Se alle resultaterne Kilde: UVM.dk