Nyt aftagerpanel styrker ingeniøruddannelserne

Nyt aftagerpanel styrker ingeniøruddannelserne

Hvordan gør vi ingeniøruddannelsen endnu mere erhvervsrelevante? Denne problemstilling bliver taget seriøst af Det Tekniske Fakultet, der fra den 1. januar har etableret et panel, som består af repræsentanter for erhvervslivet. Det såkaldte Aftagerpanel skal være med til at udvikle og fremtidssikre alle fakultetets ingeniøruddannelser.
Det nye aftagerpanel skal styrke kontakten og dialogen mellem fakultetets diplom- og civilingeniøruddannelser og det omgivende samfund. En af panelets væsentligste opgaver er at give fakultet og studieledelsen tilbagemeldinger på de studerendes færdigheder: Er de studerendes kompetencer konkurrencedygtige på det stadig mere globaliserede arbejdsmarked?

Panelet har også til opgave at forholde sig kritisk til uddannelsernes indholdsmæssige og strukturelle planlægning, tage overordnet stilling til evalueringer af uddannelserne og bidrage med input til nye uddannelsestiltag på Det Tekniske Fakultet. Dermed målretter fakultet i endnu højere grad de studerendes faglige kvalifikationer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet.

"Fakultets nye aftagerpanel vil styrke vores i forvejen erhvervsrettede ingeniøruddannelser. Ved også at inddrage erhvervslivet via dette panel sikrer vi, at vores uddannelser altid er på forkant med arbejdsmarkedets udvikling og dermed lever op til kravet om den nyeste viden og tilpassede færdigheder" siger uddannelsesdirektør Henning Andersen.

Med medlemmer fra eksempelvis Kompan A/S, Ib Andreasen Industri A/S, Danfoss A/S og COWI består aftagerpanelet af professionelle og erfarne erhvervsfolk fra ingeniørprægede virksomheder, der alle har erfaring med at aftage både diplom- og civilingeniører. På nuværende tidspunkt består panelet af 13 medlemmer fra forskellige virksomheder.

Kilde: Syddansk Universitet Odense