Nordisk ja til nyt nordisk skolesamarbejde

Nordisk ja til nyt nordisk skolesamarbejde

De nordiske børne- og undervisningsministre er blevet enige om et nyt nordisk samarbejdsprojekt, der skal udvikle den røde tråd i de nordiske landes arbejde med børns og unges faglighed.

Et nyt nordisk samarbejdsprojekt om den nordiske børne- og uddannelsesvej til høj faglighed og stærke færdigheder for alle børn og unge − uanset baggrund − er født.

De nordiske undervisningsministre sagde ja til projektet i Helsinki i dag på et møde i Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning.

Formålet er at finde frem til de særlige karakteristika og den bedste praksis, som Nordens dagtilbud, grundskoler og uddannelser kan tilbyde.

Der afholdes en nordisk konference i 2013, hvor blandt andet de asiatiske lande også inviteres med, så succesfulde nordiske og internationale erfaringer kan deles. Projektet vil også tilbyde udvekslingsmuligheder for pædagoger, lærere og ledere.

Det kommende samarbejde bliver samtidig et selvstændigt internationalt spor i det danske projekt Ny Nordisk Skole:

"Efter at jeg har igangsat udviklingsprojektet Ny Nordisk Skole i Danmark, har interessen været overvældende. 2.800 pædagoger, lærere og ledere har deltaget i stormøder, hvor der er blevet sat fokus på styrkesiderne såvel som de faglige udfordringer for børn og unge i daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser - med det klare formål at skabe rammerne for, at vores børn og unge bliver så dygtige, de kan, i tæt samarbejde med institutionerne. Med den nordiske opbakning til et nyt nordisk udviklingsprojekt i Nordisk Ministerråd er der kommet yderligere kraft bag arbejdet med styrket faglighed, der bygger på den bedste professionelle viden og praksis, som vi har igangsat i Danmark,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Projektet vil blive udfoldet i den kommende tid, og der vil blive udviklet en fælles platform for projektet.

Kilde: UVM